Oppdatert 10. juni 2022.
Fossil energi, kull og olje, har kun ca 33 % effekt når det skal konverteres til elektrisitet.  Resten, nærmere 70%,  går rett ut i lufta til ingen nytte, og forurenser dermed ekstremt unødig.  Fornybart derimot gir nesten 100% effekt. Det vil si den måles etter hva den gir.  Antagelig er det vanskelig å måle hva som er primærenergi av vind og vann.  At fossil energi gir kun 30-40% ser det ut som det er enighet om.
Det store spørsmålet alle er opptatt av er utslipp av klimagasser fra brenning av fossil energi som kull og petroleum. Er det mulig å redusere forbruket av fossil energi på verdens basis?  Og er det teknisk og praktisk mulig å erstatte fossil brensel innen 2050?

Ta utg.punkt i hva grafen som viser tall fra  2020, at verden trenger ca. 474 EJ (exajuel) fossil energi. Se hvit markering. Resten, ca. 125 er fornybart.  Fossilt har som kjent kun ca 33 % effekt når det skal konverteres til elektrisitet.  Det vil si at 33% av 475 EJ = 156 EJ.  Verden trenger altså ikke mer enn 156 EJ fornybart for å kunne erstatte 475 EJ fossilt.  Fornybart virker tilnærmet 100% og har ikke det svinnet som fossilt har.

I 2050 er estimatet iflg. grafen ca 325 EJ fossilt. Resten, ca 300 EJ er fornybart.  Med 33% effekt på den fossile primærenergien blir det  “kun” 107 EJ som må erstattes av fornybart.  M.a.o. for å dekke det globale energiforbruket i 2050, under forutsetningen av at forbruket er det samme som som i 2020, må vi ha primærenergi i underkant av ca. 400 EJ fornybart, mot ca 600 EJ, mest fossilt og delevis fornybart i 2020. 

 

 

Grafen viser “world primary energy supply”, eller den grunnleggende energimengden som verden trenger årlig.

Tallene i venstre rad viser hvor mange EJ, exo jules som de forskjellige energimengdene representerer.

 Spørsmålet blir da hvor raskt verden kan kvitte seg med fossilt og komme opp i bruk av fornybar energi.  Hvor slike tall finnes, og er samlet, vites ikke, men iflg owid.org sitter IEA på sekundærenergi-tall, men disse er bak kostbare betalingsmurer, så her må man smøre seg med tolmodighet.