FOTBALLBANER er mye brukt som metafor når man skal beskrive hvor mye som brennes av regnskog. En fotballbane synes de fleste av oss er noe stort og gjenkjennelig, en grei metafor for en veldig stor flate.  Når vi hører om flere titalls fotballbaner blir det jo voldsomt stort.
Brenning av regnskog, eller avskoging er ekstremt uheldig for miljøet, men hvor mye brennes det årlig?  Her er det såpass mye sprik i informasjonen at vi har gått til flere kilder for informasjon.  Først og fremst til Regnskogfondets nettside, her er det masse opplysninger om tingenes tilstand og tall som vi må stole på.  Se link under.

NRK har i sine artikler om regnskogen brukt;   World Resources Institute, (wri.com) se link og forklaring under.

Illustrasjonen:  Målene på en fotballbane kan variere, men i vårt regnestykke er det brukt  FIFAs offisielle mål; 68×105,  = 7140 m2

 

27 fotballbaner forsvinner hver minutt

Regnskogen er enorm og skogbrenningen er voldsomt, og det kan gå i ball for noen og enhver når en skal beskrive denne ulykksalige hendelsen, det er store tall som svirrer i lufta.
I klimapodden med Bård Vegard Solhjell og Geir Ramstad påstås det at:  Skogarealer tilsvarende 27 fotballbaner forsvinner hver minutt.

Det høres jo voldsom ut, kan det stemme?
Målene på en fotball kan variere, men i vårt regnestykke er det brukt  FIFAs offisielle mål; 68×105,  =7140 m2

Kilde; https://no.wikipedia.org/wiki/Fotballbane.

Da blir det 68 x 105 m =7140 m2 x 27 (fotb.baner hvert min.) = 192 780 m2 (i minuttet) x 60 (1 time) = 11 566 800 m2 x 24 timer (1 døgn) = 277 603 200 m2 x 365 (1 år) = 101 325 168 000 m2 omgjort til km2 = 101 325 km2 regnskog som forsvinner hvert år, flg Solhjell.
Regnskogfondet sier;  46 000 km2.   World Resourses Institute,(https://research.wri.org/gfr/forest-pulse ) sier for 2020; 4,21M Hektar *= x 10 000 = 42 100 000 000 = 42 100 km2.

Hør klimapodden ved å klikke på
knappen, etter ca 5 minutter kommer
opplysningene det referes til. 

 

“Annethvert sekund ødelegges det skog på størrelse med en fotballbane”

I Miljøboka, skrevet av Laurie David og Cambria Gordon, påstås det at hvert annet sekund brennes det regnskog på størrelse med en fotballbane.  Det blir 30 fotballbaner i minuttet, faktisk enda flere enn påstanden til Bård Vegard Solhjell og Geir Ramstad.

1 fotballbane er som kjent 7140 m2, da blir regnestykket slik:  30 x 7140 = 214200 m2 pr minutt x 60 min= 12 852 0000 m2 i timen x 24 timer = 308 448 000 i døgnet x 365 døgn = 112 583 520 000  i året. Drøyt 112 milliarder m2. Det blir 112 583 km2.

* Begge disse eksemplene viser at dette er et vanskelig felt med store tall. Det er ofte forvirrende at det i engelsktalende land ser ut til å bli brukt hektar m2, som er 10 000 m2 og når man i tillegg skriver m bak tallet, altså en million hektar er det ikke så lett å regne ut i “norske” m2 og ikke minst km2, kvadrat-kilometer. Men når man påberoper seg å være ekspert, eller lager skolebøker er det dumt om det blir alvorlige feil enkelte steder, da kan man også lure på om det er flere slike feil i andre uttalelser.

Det blir kanskje lettere å regne seg fram fra mål fra hektar når man vet at 100 hektar er en kvadratkilometer, 1 km2.

Etter to slik opprivende opplysninger som vist over var det greit med en oppklaring fra NRK.
Journalist Kristian Elster publiserer den 3. april;  “42.100 kvadratkilometer med naturskog forsvant fra verdens regnskoger i fjor viser tall fra  World Resources Institute (WRI)”.

Den 16. april skrev samme journalist, Kristian Elster om regnskog som ble brent for å lage bilseter, det vil si at man brenner skogen for å lage beitemark for kveg som igjen gir skinn til bilseter.  Tallet for 2020 var på 17.040 km2 og dette var i Brasil, også med referanse til World rescources institute. wri.org

Store summer til Amazonasfondet
Norge er en av de største giverne til Amazonasfondet som har som hovedoppgave å bevare regnskogen og hindre nedbrenning.  Norge har i perioden 2006 til 2017 gitt 8,3 milliarder kroner i støtte til Amazonasfondet. Da er det jo sørgelig at det fortsatt brennes ulovelig mye skog. Les mer på Regjerings nettside

Regnskogfondet sier;
“Regnskogen dekket opprinnelig 13 prosent av jorda, men vi har ødelagt over halvparten siden andre verdenskrig. Hvert år forsvinner det 46 000 km² regnskog – et område på størrelse med Danmark”.

World rescources institute/

WRI sier om seg selv på nettsiden sin; “WRI er en global ideell organisasjon som samarbeider med ledere i regjeringer, næringsliv og sivilsamfunn for å undersøke, designe og utføre praktiske løsninger som samtidig forbedrer menneskers liv og sørger for at naturen kan trives”.
På nettsiden er det utrolig mye opplysninger om klimaproblemer, regnskog og mye annet.  Her er det mye å hente for klimainteresserte,  Et klikk på knappen bringer deg til wri.org sin hovedside, derfra kan man surfe rundt,  bl.a til Global Forest Watch.

Her er en adresse til en omregningsmodul, f.eks fra hektar til km2: https://www.omregner.info/enheter.php?type=flaeche