For å prøve å finne et svar på hvor vi står i utviklingen når det gjelder et utslippsfritt samfunn, må vi først vi se på hvor mye vi bruker av energi globalt i dag og se på utviklingen de siste ti-årene.  Her kommer grafen fra OWID, Our World in Data, til nytte. Grafen ligger på toppen av denne nettsiden; Hva skjer/Mot netto null (Les om OWID er her)
Grafen viser hva vi i 2019 brukte av energi og er den siste oppdaterte i rekken. Grafen viser at vi globalt brukte litt over 173.000 TWh. Tera Watt har 12 nuller etter 173.000:  173.000.000.000.000.000. Da gjelder det all energi, fossilt og fornybart, men se nærmere på grafen, her står det også spesifisert hva slags energi. Ved å «muse» over grafen kan man gå helt tilbake til 1800 og se forbruket gjennom tidene.  Vi har tatt oss den frihet å kopiere utsnittene fra 1986, 200, 2010 og 2019 for å kunne se utviklingstrekkene.  Dette står spesifisert under hovedgrafen til OWID som ligger øverst på denne siden.
Her ser vi at fornybar energi i 2019 har kommet opp på et nivå som kan konkurrere med fossil.  Verden har tydelig fått opp farten for å produsere fornybar energi.  Da er neste spørsmål;  hva er det som produserer all denne energien. Jo, det er små og store kull-, vind og vannturbiner, pluss sol, kjernekraft og biomasse og hva er deres kapasitet for å produsere så mye som 173.000TWh?  Denne kapasiteten kalles installert produksjon.  Når vi i tillegg vet at gjennomsnitt for en turbin er 4000 timer i året, kan vi dele årsproduksjonen, 173.000 TWh på 4000 og få hvor installert produksjon, altså hvor mye disse turbinene samlet produserer.  Svaret er; 43.350 GW. (For å forstå disse absurde tallene har vi på siden; Klimabegreper og tall laget en oversikt, les mer her.)

Vi vet også iflg OWIN-grafen fra 2019 hvor mye fossilt og hvert mye fornybart, det er pr. 2019 hhv.  136.761 TWh fossilt, og 34.786 er fornybart.

Da blir neste spørsmål; hvor mye kreves det av fornybar produksjon for å erstatte all fossil energi?  Her kommer et annet internasjonalt byrå inn i bildet. Irena.org, International Renewable Energy Agency. Les om irena.org her. Tallene ligger her.  De følger med på fornybar kapasitet globalt og de sier at 2020 var ny rekord, hele 2799 GW global fornybar installert produksjon, noe som er over 10% bedre enn i 2019.  La oss ta et tankeksperiment.

Hvis 2799 GW er nivået på installert produksjon av fornybart i 2019 og denne kapasitet øker ca 10% hvert år, hvor mange år tar det for å nå opp til 43.350 GW som det totalt kreves i dag.

Regnestykket blir da: 2799 GW (tallet fra OWID som indikerer kapasitet for fornybar energiproduksjon),  ganger  med 10% = 279,-  Det blir da 3078 GW i 2022.  Ganger vi så 10% hver år framover må vi opp i 29 år for å komme opp i det antall GW som trengs;  I 2050 vil vi ha 44.400 GW fornybar installert produksjon som igjen vil gi 177.600TWh.  Dette er en høyst teoretisk øvelse og befolkningsveksten er ikke tatt med.

Når vi velger 10% tror vi det er en moderat vekst når vi ser hva som signaliseres fra forskjellig hold av investeringer. Som beskrives i avsnittene over.