Fossilavhengigheten 

Det virker som en uløselig oppgave å skulle komme ned i 0 utslipp i løpet av noen ti-år når en vet at det menneskeskapte CO2 utslippet er på nærmere 37 gigatonn årlig, og at verden trenger over 170.000 TWh energi, hvert år!

Teksten over ble skrevet i 2019.  I februar 2021 ser vi at det har skjedd utrolig mye på området fornybar energi.  Er det håp for å kunne klare Parisavtale-målet?  I tillegg vet vi mer om utnyttelsen av energien.  Ved å bruke fossil energi vet vi nå at nærmere 70% går til spille, mens fornybart nærmest ingen ting når det skal lages elektrisitet.

Fossil energi er gjennom tidene vevd inn i samfunnene.

Samtidig som man prøver å reduserer utslipp av CO2 og intensivere fornybar energiproduksjon,  er verden avhengig av konstant tilgang energi. Man kan ikke si  “stopp verden, jeg vil av”, og stenge deler av verden.  Å forandre dette blir en kolosal jobb,  fossil energi er vevd inn i samfunnet vårt på alle områder, og å rive opp dette mønsteret og erstatte med, en for mange, helt ny energikilde blir mer en smerte og tårer, og det vil merkes på den enkeltes lommebok.

Bildet viser et dieselaggregat på øya Fuerteventura som gir strøm til strandbaren.  Hva som skal erstatte slike burde ligge “klart i dagen”.  På Fuerteventura blåser det konstant og sola skinner stort sett 365 dager i året.

Mange sier stopp i all oljeutvinning;  NÅ !

Mange sier stopp i all oljeutvinning;  NÅ !
Mens de største forskningsmiljøene, som IPCC, IEA, med flere sier verden trenger kontinuerllig mye energi og det forventes at energibehovet vil øke kraftig de nærmeste årene.  Med dagens tilgang på energi sier de at fossilt brensel vil øke.  De mest optimistiske sier det er mulig å dekke hele verdens behov for energi fra fornybare kilder, og samtidig doble tilgangen til elektrisitet inne 2050.
Klikk på Les mer nederst på siden.
Det er altså mange scenarier som uttaler seg om temaet 0-utslipp om dagen og vi har prøvd å gå inn i de forskjellige scenariene for å få et overblikk.  I første rekke støtter vi oss på energiogklima.no sine artikler;  Fossilavhengigheten; Globalt energiforbruk fordelt på energityper.

Bildet over viser den nye oljefeltet Johan Sverdrup som nylig ble åpnet.   Foto;  Equinor.

Fossilavhengigheten

Til tross for rekordomsetning for norsk fornybarindustri er det iflg. flere eksperter stort behov for fossil energi i lang tid framover.

energiogklima.no skrev den 30.oktober 2020 om rekordomsetning for norske fornybarleverandører i 2019.
– Omsetningen vokser med nesten 30 prosent til 45,1 milliarder kroner, viser ny analyse.

 I antall arbeidsplasser står vannkraften for ca 50 prosent, med 7587 av 14 477 årsverk i Norge. Analysen inkluderer ikke omsetning knyttet til produksjon og salg av kraft, eller drift av kraftnett.


Kilde; energiogklima.

Hvordan må energimiksen endre seg? 

Dette er et scenario, altså en tenkt framtid formulert av IEA, et såkalt  “best case scenario”.  Hvordan dette scenario  skal oppfylles diskuteres det fortsatt.   Hva er den beste, sikreste, mest økomomiske måte å oppfylle dette scenario på?

Et scenario slik IEA ser det:
I en verden som beveger seg i tråd med målet om å holde global oppvarming under 2 grader, togradersmålet, vil energimiksen gradvis endres i de kommende tiårene. Bruken av kull vil falle drastisk og oljeforbruket vil også gå ned. Endringene vil skje både gjennom effektivisering og ved overgang til fornybare energikilder.

I 2040 vil kullets andel – i et IEA-scenario i tråd med togradersmålet – være falt til 13 prosent. I transportsektoren vil elektrisitet og biodrivstoff ta betydelige andeler, men oljens andel reduseres fra over 90 prosent i dag til 62 prosent i 2040.

Kilde; energiogklima.no som igjen henviser til; 
IEA: World Energy Outlook 2017.

Hva er IEA? Det internasjonale energibyrået (IEA) er en internasjonal organisasjon opprettet i november 1974 for å sikre stabil oljeforsyning og produsere informasjon og statistikk om det internasjonale oljemarkedet og andre energityper. Subsidiært arbeider IEA med å fremme og utvikle alternative energikilder, rasjonell energipolitikk og multinasjonalt samarbeid om energiteknologi.
Organisasjonen har 26 medlemsstater og hovedkvarter i Paris i Frankrike. IEA er en autonom internasjonal organisasjon under OECDs vinger.  Kilde Wikipedia

Når kan vi fase ut fossilt brensel?

På verdensbasis blir det sluppet ut 37 milliarder tonn CO2, noen sier nærmere 40,  og mange mener vi bør fase ut fossilt brensel. De fleste er vel enige om at det må gjøres, men er det mulig i løpet av noen få ti-år?
Verdens forbruk av kull var ca. 8 milliarder tonn i 2016 og er forventet å øke til 10 milliarder tonn innen 2030. Hvordan kan fossilt brennstoff fases ut når alternativet, vind, sol og andre ikke-fossile kilder ikke utgjør mer en noen få prosenter i dag. Her trenger vi noen gode nyheter

Og her kommer faktisk noen gode nyheter fra 2020:

Hvor mye energi trenger verden i året?

Her er en oversikt laget av IQ Air Vision som viser grader av forurensing,  hvor grønn indikerer god luftkvalitet, gul moderat osv. ned til mørk lilla som er merket; “hasardiøs”, veldig skadelig.

Fornybare energikilder dobler strømproduksjonen

– Det er mulig å dekke hele verdens behov for energi fra fornybare kilder. Det kan også doble tilgangen til elektrisitet innen 2050. Samtidig blir forurensingen av vann og luft redusert, sier Edgar Hertwich, professor i industriell økologi ved NTNU.

Artikkelen vi henter opplysninger fra er skrevet av Nancy Bazilchuk journalist i Gemini.no, og publisert av forskning.no mandag 02. februar 2015.
Les hele artikkelen på gemini.no

Er det for sent å redde planeten?

Heldigvis er det ennå mye vi kan gjøre, men vi har ingen tid å miste, mener klimaforsker.
– Det er ennå håp, sier Edgar Hertwich. Han er professor i industriell økologi ved Institutt for energi- og prosessteknikk på NTNU og leder arbeidet med ressurseffektivitet i klima i FNs Ressurspanel.

Dette skriver journalist Svein Inge Meland, NTNU, i forskning.no, 19. september 2021.  Les mer på forskning.no, her.