Karbonbudsjettet

Hvor mye mer CO2 kan verden slippe ut?

Kilde; energiogklima.no

I Paris-avtalen ble verdens land enige om å begrense global oppvarming til «godt under» 2 grader celsius sammenlignet med førindustriell tid. Landene skal videre anstrenge seg for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.
Disse målsettingene krever at klimagassutslippene reduseres hurtig. I karbonbudsjetter beregner klimaforskerne hvor mye CO2 (justert for utslipp av andre gasser som bidrar til oppvarming) verden kan tillate seg å slippe ut og samtidig ha mulighet til å holde oppvarmingen under 2 eller 1,5 grader. Budsjettene brukes i utforming av scenarier som viser hvordan og hvor hurtig utslipp må kuttes for at klimamålene skal kunne nås.

Ikke mye igjen på budsjettet
CO2 blir værende i atmosfæren i flere hundre år etter at utslippet er skjedd. Derfor opererer en med kumulative utslipp, altså historiske utslipp lagt sammen. Hvis samlede menneskeskapte utslipp holdes under ca. 3400 gigatonn (milliarder tonn) CO2, regnet fra førindustriell tid,  er det over 66 prosents sannsynlighet for å lykkes med å holde oppvarmingen under 2 grader, ifølge en rapport fra FNs klimapanel.

Ovenstående tekst er hentet fra Klimavakten på nettsiden til energiogklima.no.  Klikk her og les mer om karbonbudskjettet på energiogklima.no, her er det mye nyttig stoff.  Skroll helt ned på siden, der ligger Karbonbudsjettet.