OM IPCC, IEA/WEO, DNV GL, Equinor, m.m.

IPCC, på norsk; FNs klimapanel,  er et vitenskapelig organ som har som sin viktigste oppgave er å utføre regelmessige vurderinger og sammenfatninger av den til enhver tid gjeldende kunnskapsstatus om klima og klimaendringer. Panelet ble opprettet i 1988 av FNs miljøprogram (UNEP) og Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO). Klimapanelet kalles Intergovernmental Panel on Climate Change på engelsk og blir forkortet IPCC.
IPCC består av et stort antall forskere fra mange land. Det er et vitenskapelig organ, men panelet driver ikke egen forskning. IPCCs rapporter utgjør det viktigste vitenskapelige grunnlaget for politiske beslutninger i Klimakonvensjonen.
Leder av klimapanelet fra 2002 var Rajendra Kumar Pachauri. Han trakk seg i februar 2015. Senere samme år ble IPCCs nestleder i mange år, den sør-koreanske professoren Hoesung Lee, valgt til ny leder.
Klimapanelet ble tildelt Nobels fredspris i 2007, sammen med klimaforkjemperen Al Gore.  I Norge har Miljødirektoratet en koordinerende rolle overfor klimapanelet.

Kilde; 

snl.no v/Steffen Kallbekken
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING

IEA er en forkortelse av International Energi Agency og de sier om seg selv på nettsiden sin:

IEA ble grunnlagt i 1974 og ble opprinnelig designet for å hjelpe landene med å koordinere et kollektivt svar på store forstyrrelser i forsyningen av olje, for eksempel krisen 1973/4. Selv om dette fortsatt er et sentralt aspekt av sitt arbeid, har IEA utviklet seg og utvidet seg betydelig.

IEA er et autonomt organ innenfor OECD-rammene. Styret er IEAs viktigste beslutningsorgan, sammensatt av energiminister eller deres seniorrepresentanter fra hvert medlemsland.

IEA undersøker hele spekteret av energispørsmål inkludert olje, gass og kullforsyning og etterspørsel, fornybar energiteknologi, elektrisitetsmarkeder, energieffektivitet, tilgang til energi, styring av etterspørselssiden og mye mer. Gjennom sitt arbeid går IEA inn for politikk som vil styrke påliteligheten, overkommeligheten og bærekraften til energi i sine 30 medlemsland og utover.

Subsidiært arbeider IEA med å fremme og utvikle alternative energikilder, rasjonell energipolitikk og multinasjonalt samarbeid om energiteknologi.
IEA har en kombinert oljereserve på 4 milliarder fat hvorav 1,4 milliarder kontrolleres av medlemsregjeringene for nødssituasjoner. IEA trådte inn i forbindelse med gulfkrigen i 1991 og orkanen «Katrina» i 2005.     Kilde; Wikipedia

WEO, Wourld Energi Outlook,  sier om seg selv på sin nettside:

World Energy Outlook  er verdens mest autoritative kilde til energimarkedsanalyser og anslag. Publisert hvert år, basert på objektiv data og dispassionate analyse, gir den kritisk analyse og innsikt om trender i energibehov og tilbud, og hva de betyr for energisikkerhet, miljøvern og økonomisk utvikling.

WEO er produsert av Energy Demand Outlooks Division, under Laura Cozzi, og Energy Supply Outlooks Division, under Tim Gould, i IEAs direktorat for bærekraft, teknologi og utsikter (STO), med bidrag fra hele byrået. Hver publikasjon gjennomgår en omfattende vurderingsprosess av ledende internasjonale eksperter på relevante felt fra myndigheter, industri, forskningsinstitusjoner og andre organisasjoner. WEO-teamet, avbildet nedenfor, inkluderer økonomer, modellerere, ingeniører og forskningsanalytikere fra en rekke land.

Den første WEO ble utgitt i 1977, og den har vært en årlig publikasjon siden 1998. De detaljerte anslagene er generert av World Energy Model, et storstilt simuleringsverktøy, utviklet ved IEA over en periode på mer enn 20 år som er designet for å gjenskape hvordan energimarkedene fungerer. Det dekker hele energisystemet, og gir mulighet for en rekke analytiske perspektiver fra globale aggregater til detaljerte detaljer, som utsiktene for en bestemt teknologi eller utsiktene for sluttbrukerpriser i et bestemt land eller region.

Kilde IEA/WEO