Mongstad

Mongstad ligger i Nordhordaland i kommunene Lindås og Austrheim. Mongstad er mest kjent som Statoils oljeraffineri, og er Norges største forsyningsbase.  Foto; e-base.no

Mongstad er Norges største oljeraffeneri og ble satt i drift i 1975 av Statoil. Anlegget  eies i dag av selskapet Equinor Refining, hvor Statoil hadde 79 prosent og Shell 21 prosent eierandel, inntil 2013 da Statoil overtok alle aksjene. Raffineriet ble utvidet for omkring 14 milliarder kroner på slutten av 1980-tallet, noe som gjorde at stedet fikk omfattende oppmerksomhet på grunn av budsjettoverskridelser på over seks milliarder kroner. Dette ble kjent som Mongstad-saken, og begrepet “En Mong”, ble etablert. Budsjetsprekken førte til en omfattende utskiftninger i Statoils ledelse.

Raffineriet har en kapasitet på 12 millioner tonn råolje i året.  Statoil heter i dag Equinor.

Les mer om oljehistorien på Regjeringens nettside