Mikroalger på Mongstad

Her dyrkes mikroalger med sollys og fanget CO2 fra Teknologisenteret på Mongstad.

– Mikroalgene er havets regnskog, den egentlige produsenten av all omega-3 i havet. Dyrkingen i algepiloten innebærer utvikling av en bærekraftig biologisk ressurs med stort potensial, sa faglig ansvarlig Hans Kleivdal, til daglig forsknings-direktør i Uni Research, under åpningen av algepilot prosjektet 22. november i 2016.
Mikroalgene skal dyrkes med sollys og fanget CO2 fra Teknologisenter Mongstad, som ligger like ved algeanlegget som holder til i et drivhus på området. Til å begynne med fikk det et samlet volum rundt 4000 liter.
– En milepæl er nådd og vi gleder oss til produksjoinen av omega-3 slik at næringen kan få videre vekst, sa daglig leder Svein Nordvik i CO2 Bio AS. Dette selskapet skal stå for driften anlegget i samarbeid med UiB, som er byggherre.

Ref. TU

Vellykket oppskalering av mikroalgeproduksjon på Mongstad

I 2018 kunne kyst.no melde om en vellykket oppskalering til storskala produksjon av mikroalger på Mongstad. – Flere forskningsprosjekter pågår for å teste lønnsomheten og typen alger som er best egnet for en bærekraftig omega-3 fettsyre produksjon til bruk i laksefôr, kunne de fortelle .
To år fra start er NAM, Nasjonal Algepilot på Mongstad,  etablert som et automatisert, velfungerende og fleksibelt anlegg for oppskalering og optimalisering av fotoautotrof mikroalgeproduksjon.
Ref. kyst.no

Den andre delen av prosjektet har vært å etablere forskningsaktivitet ved NAM-anlegget gjennom deltakelse i forskningsprosjekt sammen med fôr- og oppdrettsnæringen.
I dag pågår det to forskningsprosjekter, CO2Food og Algae2Future, ved NAM-anlegget. Nylig bevilget EU midler til prosjektet iFISHiENCi som vil benytte kapasiteten til NAM fra 2019 og fremover.

I alle tre prosjektene ser forskerne på bruk av mikroalger i fiskefôr og som ingrediens i mat. Forskere har nå funnet hvilken typer mikroalger som egner seg best for de ulike sluttproduktetene.  Ref. kyst.no

Oppdrettsnæringen står overfor en fremtidig underdekning av fiskeolje som kilde til omega-3 fettsyrer. Marine mikroalger er primærprodusenter av disse verdifulle omega-3-fettsyrene, og er derfor en alternativ kilde til fiskeolje i fôret til laks. I dette prosjektet var målet å evaluere om produksjonen av mikroalger var egnet for industrielle forhold, melder FHF.  Foto; e-base.no