Ozonhullet krymper

Bildet over er klippet ut fra NRK´s reportasje om Ozonhullet i oktober 2019. Det er også teksten i sin helhet. Bildet er i to deler og det venstre viser ozonhullet i september 2006 og høyre viser september 2019.

Ozonlaget er et gasslag av ozon i atmosfæren som beskytter mot ultrafiolett (UV-) stråling, ofte kalt jordens egen «solkrem».
Skulle all ozon forsvinne, ville livet på jorden bli rammet av livsfarlig ultrafiolett UV-stråling fra solen.

 

Årets ozonhull over Antarktis er under halvparten så stort som det vanligvis er midt i september.  Ifølge Atmosfære-overvåkingen til EUs Copernicus-program er årets ozonhull over Antarktis under halvparten av det om er vanlig midt i september, skriver BBC.
– Ozonhullet er mye mindre enn det vi har sett siden 1984. Bare i 2002 har vi sett noe lignende, sier Georg H. Hansen, seniorforsker ved Avdeling for atmosfære og klima ved Framsenteret i Tromsø, til NRK