Hva skjer?

På denne siden,  med undersider,  vil vi presentere nyheter fra klima- og miljøsektorene. Vi har også en nyhetsfeed fra de største mediahusene og forskningsmiljøene, samt mange nettsideadresser til media og organisasjoner med klima i fokus.  Vi går også i dybden i de forskjellige fagområdene.

Framtida er sol- og vindkraft, karbonfangst elektrifisering, biodrivstoff, hydrogen og …

Etterhvert som klimakrisen for alvor senket seg ned over oss,  og politikere verden over lovet mer bærekraftige løsninger  – har næringslivet tatt grep, her er det nå store ting på gang innen fornybar energi. Vi vil på denne siden forsøke å løfte blikket mot det vi kan kalle positiv klimatiltak som karbonfangst, elektrifisering, vann-, vind- og solkraft, bioenergi, med mer.

Hvert tiltak kan se ut som en dråpe i havet, og utviklingen kan se ut som om det går veldig sakte, men de siste tallene i starten på 2022 viser en betydelig vekst.

” For Norge kan det grønne skiftet bli lønnsomt”

Denne  optimisstiske overskriften stå i Aftenposten 17.02.2021 og artikkelen handler om Norges gunstige stilling når det gjelder ren energi. Innlegget er av; Øistein Andresen Eidsiva Energi AS Kjell Roland Roland Consulting.  Les mer om overgangen til et grønnere energiforsyning og utfordringene dette medfører.   

Les artikkelen i Aftenposten.  

Med de enorme vannressursene Norge har er det tilgang på ren energi året rundt.

Når nyheter ikke er nok

For å forstå klimaproblemene er de daglige nyhetene ikke nok.  Her gjør vi OWID, Our World in Data sine ord til våre; “Kriteriene som nyhetene velges etter, er om det er nytt. Kriteriet som skal bestemme hva vi skal rette oppmerksomheten mot, er om det er viktig”!

Nedenfor er det et lite utvalg av norske og utenlandske nettsider.  Disse representerer forskellige miljøer som kan ha motstridende innfalsvinkler, men som samlet kan være viktige for å komme fram til den beste beslutningen. 

Hvis du ønsker å lese de utenlandske nettsidene på norsk, så anbefales Chrome som browser, de har en fantastisk oversettingsfunksjon som gjør at du kan lese engelske, spanske, franske Italienske, osv. nettutgaver på norsk.  Klikk bare øverst på menyside, der står det språket siden er på og en kommando hvor det står “norsk”, ved å klikke på denne oversettes siden på sekundet til morsmålet.

Her ligger det kollosalt mye og det tar litt tid før en har orientert seg, men det er en fin og funksjonel søker-funksjon, så her er det bare å boltre seg i nyttige opplysninger. 

I denne nettsiden ligger det meste av klima og miljø-relaterte saker, i tillegg til beslektede emner som natur-forvaltning, vilt, fisk, friluftsliv, vann hav og kyst, med mye mer. 

Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis – og er en av de viktigste bidragsyterne i dag når det gjelder nyheter om klimaet.

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. 

De sier på nettsiden sin: CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning. 

FN og Klimapanelt, IPCC er selve premiss-leverandøren til politikere og næringsliv globalt når gjelder klimarelaterte saker.  På FN´s norske nettside legges det hele tiden ut aktuelle saker. 

forskning.no eies av Foreningen for drift av forskning.no, og har 77 norske forsknings-institusjoner som med-lemmer. forskning.no skal bringe nyheter om forskning generelt. 

De sier på nettsiden sin: Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer. 

Nature sier i sin beskrivelse på egen webside: nature.com er verdens fremste internasjonale ukentlige vitenskapelige tidsskrift.

WWF står for World Wide Fund for Nature, eller Verdens naturfond på norsk.  WWF er en av verdens største miljø-vernorganisasjoner med kontorer i mer enn 80 land

De sier på nettsiden sin: Framtiden i våre hender er blant Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjoner med over 40 000 medlemmer. Vi arbeider for etisk forsvarlig og miljøvennlig forbruk. 

De sier på nettsiden sin: Natur og Ungdom er den største miljø-organisasjonen for unge i Norge. Med over 9000 medlemmer, fordelt på over 60 lokallag som jobber med miljøsaker der de bor.

De sier på nettsiden sin: Greenpeace er verdens største uavhengige miljøorganisasjon og fungerer som en stemme den sårbare planeten vår trenger i møte med klima- og miljøproblemer.

Teknisk Ukeblad er et tidsskrift om teknologi som utgis av Teknisk Ukeblad Media. De har en nettutgave med de siste teknologiske nyheter som også er rettet mot klima og miljø.

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og en demokratisk medlemsorganisasjon med over 35 000 medlemmer

De sier på nettsiden sin: Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) i dagens form vart grunnlagt i 1921, er underlagt Olje- og
energidepartementet og har ansvar for å forvalte vass- og energiressursane til landet.

De sier på nettsiden sin:
Gemini.no utgis av Sintef og NTNU. Nettstedet inneholder allmennrettede forskningsnyheter om teknologi, energi og miljø, naturvitenskap, fisk og havbruk, nyskaping, helse, samfunn og humaniora.

De sier på nettsiden sin: “Ember is an independent, not-for-profit think tank”.
Ember er en Europeisk uavhengig klima- og energorganisasjon som fokuserer på å akselerere den globale strømovergangen.

De sier på nettsiden sin:
Fattigdom, sykdom, sult, klimaendringer, krig, eksistensiell risiko og ulikhet: . 
Det er disse store problemene vårt arbeid i Our World in Data fokuserer på.

Naturpress ble etablert i 2017, og er en politisk og økonomisk uavhengig nettavis som publiserer nyhetsstoff og annet innhold knyttet til klima, natur og miljø

De sier på nettsiden sin: 

Agora Energiewende er en tenketank som utvikler bevisbaserte og politisk levedyktige strategier for å fremme målet om klimanøytralitet i Tyskland, Europa og resten av verden.