Elektrifisering

Norge  får over 70% av sin energibehov fra fornybare energikilder. Europa øker kraftig sin strømproduksjon de siste årene og er nå oppe i 50% iflg. Ember og Agora Energiewende.

I 2019 var det norske sluttbruket av energi 214 TWh. Av dette er ca 153 TWh elektrisitet fra fornybare kilder som vann, vind, sol, litt geo og bioenergi.  Resten, ca 61 TWh er fossildrevet, det vil si petroleum og noe kull.  I 2020 var det en liten nedgang i energibruken, til 211 TWh.  Norge har her over 70% fornybar energi og over 20 % fossilt.
Den sektoren som til nå har vært avhengig av fossil energi er oljeproduksjon og transportsektoren, biler, båter, ferger m.m.  Nå er det i ferd med å skje noe på dette siste området, store deler av bilparken er i ferd med å elektrifiseres. I første rekke personbiler, men også nyttekjøretøyLes mer om energibruken i de forskjellige sektorer her. 

Sluttbruket av energi i Norge i 2019

Fornybart og fossilt  totalt             214 TWh

Av dette var det fra fornybart        153 TWh

Resten var fossildrevet                    61 TWh

Kilde; energifakta.no

Utskifting av fossilbiler til el-biler er i god gjenge i Norge, og nybilsalget er pr. 2021 omtrent 50/50 på fossilbil og elektrisk.  Men det er ikke bare i bilbransjen det skjer, også i fergene langs den lange kysten vår og på mange andre områder skjer det store ting.
– Vår oversikt viser at innen utgangen av 2021 vil over 70 ferger ha batteri installert, sier avdelingsdirektør Edvard Sandvik i Vegdirektoratet. De store rederiene satser nå milliarder av kroner for å gjøre sine ferger mer miljøvennlige.  Les mer her.
Verdens største el-ferge er norsk.  “Bastø Electric, som fergen heter, er planlagt satt i ordinær trafikk i løpet av februar 2021″. Dette sto på nettsiden til Bastø-Fosen 9. januar 2021. Les mer på deres egen nettsiden her.

“Elektrifisering er bærebjelken”  – Elektrifisering blir bærebjelken i framtidas energisystem og er selve nøkkelen til nullutslippssamfunnet og en begrensning av global oppvarming til 1,5 grader. Sol- og vindkraft vil derfor utkonkurrere fossile drivstoff innen ti år. Rundt 90 prosent av energien må være fornybar i 2050. Nesten 70 prosent av denne energien skal sol- og vindkraft stå for, ifølge netto null-veikartet til det internasjonale energibyrået IEA”
Dette sier Marte Hortemo, kommunikasjonsrådgiver i Fortum i et debattinnlegg i Teknisk Ukeblad, 3. august 2021. Les hele rapporten her.   


EU får nå mer strøm fra fornybart enn fossilt
Andel av elektrisitetspro-duksjon i EU:  En oversikt fra tenketankene Ember og Agora Energiewende viser at 2020 var et tidsskille i strømproduksjonen i Europa.  Europa fikk i 2020 mer elektrisitet fra fornybart enn fra fossilt, noe som denne grafen viser fra NRK viser.  Les her

Enorme investeringer globalt
TU, Teknisk Ukeblad sier i en artikkel i august 2021 at det forventes en investering på 7050 milliarder de neste ti-årene.
De sier også at det er i Storbritannia det bygges mest havvind, men nå planlegges også store prosjekter i USA og Asia.

Havvind vokser raskere enn noen gang før.
I løpet av 2020 ble antallet planlagte utbygginger i verden nesten doblet – til 533,2 gigawatt (GW), viser en ny markedsanalyse utført av Renewables Consulting Group på oppdrag av Norwegian Energy Partners (Norwep).

Alt i alt viser vindkraft- satsingen at målet kan nås.
Verden over satses det på utbygging av vindkraft og beregninger IRENA har gjort viser at vindkraft alene kan erstatte fossilt.  I tillegg kommer alle de andre områdene, solkraft, ccs, kjernekraft.
Les mer her.

Nå kommer gigantbatteriene

“Glem smått og lett. Batterier er på sitt aller mest effektive når de kan bli store som en container – og stå i ro. Nå bygger forskere batterier så store som hus, med helt nye materialer. Det vil gjøre utnyttelsen av fornybar kraft enklere og bedre”.
Dette sier gemini.no på nettsiden sin,  publisert 01.02.2021

 

Her kommer Norges største batteri

“Senja skal bli et laboratorium for «fremtidens energisystem». Målet er å slippe store utgifter til nytt kraftnett.
Der den tradisjonelle løsningen er å forsterke eller bygge nytt nett, har nettselskapet Arva og partnere i det Enova-støttede prosjektet «Smart Senja» tatt mål av seg om å lage «fremtidens energisystem». Nylig ble det kjent at det som blir Norges største batteri skal installeres på øyen”.
Dette skriver energiogklima.no 4.mars 2021.  Bildet og tekst er kopiert fra energiogklima.no. Les mer på nettsiden deres; 

Elektrifisering av ferger

Nye bølger i fergetrafikken med storsatsing på elektrifisering. Her er det to generasjoner som fortsatt bruker fossilt drivstoff, men det jobbes iherdig med å få fergene over på elektrisitet.    Foto; e-base.no

Elektrisk «danskebåt» i 2030

Stena Line vil trenge batteripakker på 60-70 MWh for å kjøre helelektrisk mellom Gøteborg og Frederikshavn. Batteriteknologien er klar, ifølge Corvus Energy.  Dette skriver Kirsten Å Øystese,  Prosjektleder for Grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse i energiogklima.no 29. september 2021.  Les mer her.

 

Byggjer verdas første elektriske hurtigbåt:

Illustrasjon; FJELLSTRAND (Skjermbilde fra NRK´s reportasje)

I år vil seksti el-ferjer gå i rute langs norskekysten. No står dieselverstingen hurtigbåten for tur. – Ei stor moglegheit for norsk industri, meiner samferdsleministeren.

NRK, 12.06. 2021 v/journalistene Lindvard Sandven og Even Norheim Johansen

Verdens største el-ferge er norsk

“Dette er en stor og viktig milepæl for oss. Vi har arbeidet hardt over lang tid med å finne løsninger for elektrisk drift av våre seneste generasjonsferger, og tilhørende ladeinfrastruktur i både Moss og Horten. Vi gleder oss til å starte testingen og klargjøringen for å sette fergen i drift.   

Etter en byggeperiode på ca 20 måneder, og en lang hjemreise, så har endelig vår nyeste ferge kommet hjem til Horten.

Bastø Electric, som fergen heter, er planlagt satt i ordinær trafikk i løpet av februar 2021″.
Dette sto på nettsiden til Bastø-Fosen 9. januar 2021. Les mer på deres egen nettsiden.

Fergenæringa på offensiven, elektrifiseringen er i gang

Ferjenæringa på offensiven
Ferjenæringa tek ein leiande posisjon i det grøne skiftet. Miljøavtrykket vårt blir atskilleg mindre når me får på plass dei nye ferjene, seier André Høyset, driftsdirektør i Fjord1.

– Det er ikkje tvil om at Fjord1 har teke ein ganske offensiv posisjon når det gjeld å elektrifisere ferjene, seier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V). Regjeringa skal legge fram ein handlingsplan for grøn skipsfart før påske, der også ferjer og skyssbåtar blir omtala. – Det er ei målsetjing å elektrifisere heile ferjesektoren innan 2025, seier Hamar, og meiner dette er realistisk.

 Vår oversikt viser at innen utgangen av 2021 vil over 70 ferger ha batteri installert, sier avdelingsdirektør Edvard Sandvik i Vegdirektoratet. De store rederiene satser nå milliarder av kroner for å gjøre sine ferger mer miljøvennlige.

Kilde; NRK, Hordaland.

 

Oslos første elektriske ferge

Den første Nesodd-båten er blitt elektrisk. Målet er at den skal være i drift neste uke.
Begivenheten ble markert med sveler, kaffe og godt vestlandsvær på Aker brygge i går. MS Kongen er en av flere ferger som trafikkerer sambandet. Fra 2009 har den gått på flytende naturgass (LNG), men i sommer ble fergen fraktet til Horten og bygd om til elektrisk drift.
De andre fergene, MS Dronningen og MS Prinsen, skal bli elektriske fra desember og april neste år.
Det bygges nå et landstrømanlegg på Aker brygge for å lade Kongen og de andre fergene som skal over på elektrisk drift, og det vil trolig stå klart i oktober.  Men allerede fra neste uke tror Ruter at passasjerene skal kunne reise utslippsfritt med Kongen fra Oslo til Nesodden.
Batteripakken i båten skal kunne lagre nok strøm til å kjøre frem og tilbake minst to ganger.

Kilde; Aftenposten 5. september 2019 av Olav Eggesvik