Tiltaka som regjeringa legg fram skal betre kunnskapen om og tilstanden for dei pollinerande insekta, som treng meir og betre leveområde, som blomerik eng.
-Planen vi no legg fram beskriv status for ei rekke tiltak som allereie er i gong samt 24 nye tiltak i regi av statlege sektorar. Planen viser korleis statlege sektorar tar ytterlegare grep for å betre høva for pollinerande insekt gjennom konkrete tiltak, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.
Les mer på Regjeringens nettside; her.
Eller på Nationen.no; her.