Klimanyheter fra forskjellige norske og utenlandske medier

Nyhetsfeed fra norske medier

Klimanyheter:

Her legges det inn nyheter med klimareferanse publisert av norske og utenlandske medier fortløpende.  Det legges på fra toppen slik at det siste står øverst i rekken.  Endel av modulene har også linker til det respektive nettstedet.

Jordvarme kan forsyne hele verden med energi

SINTEF v/ Vhristna Benjaminsen/Mandag 25. oktober 2021

– Jo dypere vi går, jo mer er det å hente.   99 prosent av jordkloden har en temperatur på over 1000 grader celsius.  Varmen er restvarme fra jordas opprinnelse og fra nedbrytning av radioaktive stoffer.  Den kan omskapes til energi, som er fornybar, CO2-fri og stabil.  Norske forskere og teknologer er med i kappløpet om å lykkes.   Om vi klarer å hente ut bare en liten del av jordvarmen som finnes, vil det være nok til å forsyne hele jorda med energi. Energi som er ren og trygg, sier Sintef-forsker Hieu Nguyen Hoang.  Les mer her. 

Oljeministeren vil ha mer norsk solenergi

TU.no ERIK MARTINIUSSEN ENERGI 20. OKT. 2021 – 14:00

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har stor tro på norsk solenergi. Hennes første oppdrag som statsråd var å åpne et testanlegg for solceller.
Hun er oljeminister i en av verdens største olje- og gassnasjoner. Men som nyslått olje- og energiminister var Marte Mjøs Persens (Ap) første offisielle oppdrag å åpne et solkraftanlegg. – Arbeidet med fornybar energi blir vel så viktig for meg som arbeidet for olje og gass, sier hun til Teknisk ukeblad (TU).  Nå vil hun få fart på norsk solenergibransje.  

Vil bygge solindustri
Institutt for energiteknikk (IFE) åpnet onsdag sitt nye testanlegg for solenergi på Kjeller utenfor Oslo. Her vil forskningssenteret jage marginer for å gjøre solenergi enda mer effektivt og lønnsomt.

– Solenergien er langt fra ferdig utviklet. Vi kan fortsatt gjøre den mer effektiv, uttalte IFE-direktør Nils Morten Husby.
– Det er forventet stor vekst i norsk solenergiproduksjon fram mot 2030. Solenergi er en viktig fornybar energikilde som vi skal bruke til å skape industriell utvikling og jobber, uttalte statsråden til en samlet norsk solbransje.
Bildet er av den nye olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Foto; Skjermdump fra TU.no. Les mer på tu.no her.

Lager allianse innen havvind

Selskapene Aker Solutions, Solstad Offshore og Deep Ocean skaper en fornybar offshoreallianse.
Aftenposten 15. okt. 2021 v/Martin Hagh Høgseth, Hanna Ghaderi, Anders Nybakken Kvale

Alliansen, som består av Kjell Inge Røkke og John Fredriksen,  tar sikte på å tilby «verdens mest kostnadseffektive og komplette produktforsyning, fabrikasjon og marine tjenester innen havvind», skriver selskapene i meldingen.  Den nye alliansen får navnet Windstaller Alliance.
– Dagens forsyningskjede for offshoremarkedet er sterkt fragmentert og etter vårt syn lite optimal når det gjelder effektivitet, kostnad, risiko og miljøavtrykk, sier Guro Høyaas Løken, leder for Windstaller Alliance.

– Windstaller Alliance er i stand til å ta en integrert tilnærming der det passer, samtidig som man låser opp verdi for både operatører og leverandører i tillegg til at det reduserer det totale karbonavtrykket på fornybare prosjekter til sjøs, fortsetter Løken.
Les mer i Aftenposten (s. 28 i e-avisen) her. 

Kinesisk verft skal bygge skipene som skal frakte CO fra fangst til lager

Northern Lights har gitt oppdraget til Dalian Shipbuilding Industry.

11. oktober 2021
Som en del av den første fasen av CO 2 transport- og lagringsinfrastrukturutviklingen, bygger Northern Lights to dedikerte CO 2 -transportører, hver med en lastestørrelse på 7.500 m 3 og en lengde på 130 m. Skipene skal bygges av Dalian Shipbuilding Industry Co., Ltd. (DSIC) og vil være klare til levering innen midten av 2024.  Skipene blir registrert i Norge og skal opereres av Northern Lights under norsk flagg.
Skipene vil gå fra industriaktørene på Østlandet, til mellomlageret i Øygarden i vest. Derfra går CO₂-en i rør ut til lageret i Nordsjøen. Les mer  her. 

Les også mer om CCS, karbonfangst og lagring, og historien om utviklingen av Gassnova her.

Utlyser to områder for CO2-lagring i Norge

TU.no v/INA ANDERSEN ENERGI 13. SEP. 2021 

“Fredag kom Olje- og energidepartementet (OED) med meldingen om at de utlyser to nye områder på norsk sokkel for CO2-lagring. Det ene er i Nordsjøen, det andre i Barentshavet.
– Med dagens utlysning legger vi til rette for flere norske prosjekter for CO2-håndtering, sier olje- og energiminister Tina Bru, i meldingen”.

Les mer om dette på tu.no sin nettside her.

Nå kommer hydrogenarbeidsplassene

– Norge har et potensial for 40.000 nye hydrogenjobber – hvorav ca. 10.000 er knyttet til grønt hydrogen og anslagsvis 30.000 arbeidsplasser rundt blått hydrogen.  Dette sier Norsk Hydrogenforum på nettsiden sin; hydrogen.no den 6. september 2021.  Les mer her

Her er 12 prosjekter for CO2-lagring i Europa

TU.no v/Ina Andersen 1. sept. 2021

“CO2-fangst og -lagring er nødvendig dersom verden skal nå målene i Parisavtalen. Den siste rapporten fra FNs klimapanel slår tydelig fast at konsekvensene av å ikke klare det blir svært alvorlige, og at klimaendringene allerede er her. De vil bli verre for hvert år som går.

Norge ligger i front i utvikling og demonstrasjon av en hel verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2, men Langskip-prosjektet er langt fra det eneste. Over hele verden er en rekke prosjekter i gang eller påtenkt. Heldigvis”.

For ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil vi måtte lagre 7,6 milliarder tonn CO2 årlig fra 2050, dersom vi skal nå målet om netto nullutslipp. I dag fanges omkring 40 millioner tonn, eller 0,04 milliarder tonn, som går til bruk

Bildet er en skjermdump fra tu.no. Gå inn på tu.no og les om alle ccs-prosjektene i Europa.  Norge ligger i front i utvikling kan vi lese, men det er tydelig at aktørene i overtsikten også mener alvor. Les mer om dette på tu.no sin nettside her.

Norge skal levere strøm til 1,4 millioner husstander i England

Omstridt kraftkabel klar for prøvedrift

Britene står midt i en desperat energikrise. Mangel på gass og vind fører til at prisene skyter i været. Men nå kommer også norsk vannkraft for første gang inn i den britiske energimiksen. Dette skriver NRK ved Gro Blekastad Almås 30. september i 2021.  Les mer på NRK´s nettside her. 

Elektrisk «danskebåt» i 2030

Stena Line vil trenge batteripakker på 60-70 MWh for å kjøre helelektrisk mellom Gøteborg og Frederikshavn. Batteriteknologien er klar, ifølge Corvus Energy.  Dette skriver Kirsten Å Øystese,  Prosjektleder for Grønn skipsfart i Norsk Klimastiftelse i energiogklima.no 29. september 2021. Les mer her.

 

Banebrytende klimaprosjekt i Europa ledes fra Norge

NRK 16. september 2021 v/journalist Grete Thobroe

Søppelforbrenningsanlegget til Fortum Varme på Klemetsrud i Oslo står foran store investeringer i renseteknologi, og mener EU-studien de nå er en del av blir viktig for å nå klimamålene.  Fortum skal bli først i Norge med rensing av CO₂ ved forbrenning av søppel. Nå blir de sentrale i en omfattende europeisk studie ledet av Sintef i Trondheim.

– Vi vet at det kommer strengere krav til utslipp. For industri som ikke har noen andre løsninger enn å fange CO₂ og lagre den, blir dette et viktig prosjekt, sier Jannicke Gerner Bjerkås.  Hun er direktør for karbonfangst ved Fortum Varme Oslo. Fortum er en av 18 aktører fra åtte europeiske land som er med i prosjektet.

Hvis Fortum lykkes, vil de alene redusere sine klimautslipp med 400.000 tonn CO₂ i året.

Les mer om dette på NRK sin nettside her.

Framskynder planen for testing av karbonfangst på skip

” Wärtsiläs testing av karbonfangst fra skip har blitt del av et større forskningsprosjekt. Nå framskynder de planen for når teknologien skal testes”.  Dette skriver  TU, Teknisk Ukeblad 16. sept. 2021 v/Arne Fenstad
TU intervjuer 
Sigurd Jenssen, sjef for eksosrensesystemer (EGC) i Wärtsilä.  – Jeg tror dette prosjektet skal hjelpe oss til å utvikle teknologien litt raskere. Nå er det kanskje snakk om tre til fire års horisont istedenfor tre til seks år, sier Sigurd Jenssen, sjef for eksosrensesystemer (EGC) i Wärtsilä. 
På testanlegget i Moss har selskapet over lengre tid testet systemer for å rense og lagre opp mot 70 prosent av CO2-utslippene fra skip. Teknologien skal kunne installeres på skip som allerede er i drift. Sånn sett skal det kunne gi relativt store og raske utslippskutt fra skipsfarten i trå med Den internasjonale maritime organisasjonens (IMO) ambisjoner. 
Nylig fikk de sammen med partnere i prosjektet LINCCS 111 millioner kroner fra Forskningsrådets Grønn plattform for å blant annet videreutvikle skipskarbonfangtsteknologien.
– Det siste halve året har vi blitt enda tryggere på at karbonfangst på skip er en realistisk løsning, sier Jenssen.   Les mer her. 

10 milliarder til kutt i utslipp i utviklingsland

Bildet er en skjermdump fra NRK: KULL: 30 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra kullkraftverk. Bildet er fra et kullkraftverk i Sør-Afrika.
FOTO: POPPE, CORNELIUS / NTB SCANPIX

Regjeringen skal bruke 10 milliarder på å kutte utslipp i utviklingsland

Norfund får ansvaret for klimainvesteringsfondet som skal bidra til den globale utfasingen av kullproduksjon innen 2040. – Behovet er enormt og vil øke fremover, sier statsminister Erna Solberg.
Dette skriver journalistene Linnea Skare Oskarsen og Oddgeir Øystese, NRK 7. juli 2021

I tråd med Parisavtalen skal rike land årlig bidra med over 860 milliarder kroner til klimafinansiering til utviklingsland som får et stadig større energibehov.  30 prosent av verdens klimagassutslipp kommer fra kullkraftverk, og behovet for midler til grønn omstilling er stort og vil øke i årene fremover.
Under onsdagens pressekonferanse på Bjerknessenteret i Bergen, ble det klart at regjeringen etablerer et nytt klimafond med 10 milliarder kroner over fem år, til formålet.  

Nå blir Northern Lights et eget selskap – skal tilby transport og lagring av CO2

Dette skriver TU ved INA ANDERSEN 9. MARS 2021.  

“Samme dag som regjeringen melder at de godkjenner utbyggingsplanen for CO2-lageret i Nordsjøen, melder de tre selskapene bak lageret at de oppretter et felles selskap.  Northern Lights skal tilby CO2-lagring, som vil gjøre det mulig å kutte industrielle utslipp i Europa, samt legge til rette for fjerning av CO2 fra luften.Equinor, Shell og Total er likeverdige partnere i selskapet Northern Lights”. Les mer her. 

 

Equinor satser nærmere 200 milliarder på fornybart

E24 ved Kjetil Malkenes Hovland skriver den 15 juni at Equinor vil  investere om lag 23 milliarder dollar (191 milliarder kroner) brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026. ” Selskapet sier det vil øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra rundt 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030. Det er særlig innen havvind Equinor skal bruke penger, men også i solparker.”

Equinor venter en installert kapasitet på 12-16 gigawatt fornybar energi innen 2030. Det tilsvarer 30 og 40 havvindanlegg på størrelse med det britiske Dudgeon-prosjektet, som er på 402 megawatt og kostet om lag 12 milliarder kroner å bygge.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning. En betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035, sier Equinor-sjef Anders Opedal til E24. 

Equinor-sjef Anders Opedal på Equinors kapitalmarkedsdag 2021
Foto Equinor ved Ole Jørgen Bratland

Byggjer verdas første elektriske hurtigbåt:

ILLUSTRASJON: FJELLSTRAND (Skjermbilde fra NRK´s reportasje)

I år vil seksti el-ferjer gå i rute langs norskekysten. No står dieselverstingen hurtigbåten for tur. – Ei stor moglegheit for norsk industri, meiner samferdsleministeren.

NRK, 12.06. 2021 v/journalistene Lindvard Sandven og Even Norheim Johansen

Scatec-toppsjef Raymond Carlsen: Utviklingen innen fornybar energi er «ekstremt oppløftende»

– Det kan komme til å gå mye raskere enn vi tror, sier konsernsjef i Scatec, Raymond Carlsen.

– I koronaåret 2020 ble det ble installert 45% mer fornybar energi enn året før. Stor og rask utbygging av vindkraft og solkraft vil være den nye normalen, spår det internasjonale energibyåret, IEA.

Klimaforsker om nye tall for EUs strøm-produksjon: – Verdt å feire

NRK 03.02.2021 v/journl. Kristian Elster:  Ferske tall viser at EU i fjor fikk mer strøm fra fornybare kilder enn fra fossilt brennstoff.

– Det er verdt å feire. EU har jobbet lenge for dette, sier Elin Lerum Boasson.  Hun er førsteamanuensis i statsvitenskap ved UiO og har skrevet flere bøker og artikler om klima- og energipolitikk i EU og Norge.
En oversikt fra tenketankene Ember og Agora Energiewende viser at 2020 var et tidsskille i strømproduksjonen i Europa.
38 prosent av strømmen i de 27 EU-landene kom i fjor fra fornybare kilder. 37 prosent kom fra fossile brennstoff som kull, olje og gass.

 

Bruken av kull, som står for mest utslipp av CO₂, falt med 20 prosent i fjor og er nå halvparten av hva det var i 2015.Faktisk stod sol- og vindkraft for mer strøm enn kull i fjor. Utviklingen har ført til at strømmen i Europa er 29 prosent renere enn den var i 2015

Aldri før er det brukt mer penger på det grønne skiftet

“I fjor ble det globalt investert over 500 milliarder dollar, viser en fersk analyse fra BloombergNEF.
Analysebyrået BloombergNEF offentliggjorde tirsdag rapporten «Energy Transition Investment Trends», hvor de registrerer alle investeringer innen fornybar energi, karbonfangst- og lagring, energilagring og elektrifisering av transport og oppvarming. 

Tross korona, utgjør de samlede investeringene for første gang over 500 milliarder dollar på ett kalenderår, en økning på ni prosent fra 2019. Det siste tiåret har det vært over en dobling i investeringene”.

Dette kunne vi lese i energiogklima.no i uke 3, 2021. 

Les hele artikkelen på energiogklima.no

SC Connector seiler med rotorer – sparer 25 prosent drivstoff

Sea Cargo-skipet SC Connector er tilbake i trafikk etter å ha montert to store rotorseil.  TU 22.01.2021

SC Connector seiler under Karmsundet bru med rotorene tiltet.  (Foto: Sea-Cargo)  (Skjermdump fra Teknisk Ukeblad 22.01. 2021.
Les også mer på Moderne Transport
om det nye skipet.

Batterihybridferger kutter et tonn drivstoff per rundtur Dover-Calais

Fra ABB´s pressemedling 23.09.2020
ABB leverer elektriske-, digitale- og oppkoblede løsninger til to nye P&O Ferries ferger, inkludert Azipod® fremdrift og energilagring, som kutter drivstofforbruket med et tonn per tur-retur kryssing av Den engelske kanal.
ABB har vunnet en kontrakt med Guangzhou Shipyard International Ltd for å levere komplette, integrerte løsninger for to nye P&O Ferries skip. Den hybride fremdriftsløsningen, som bruker elektrisk kraft fra 8,8 MWh batterier og dieselgeneratorer, vil redusere drivstofforbruket på P&O Ferries Dover-Calais-rute med 40 prosent. Batteriene vil gi full kraft for havnemanøvrering og opphold i havn, og vil forberede fartøyene for en fremtid uten utslipp når flere elektriske landladestasjoner er tilgjengelig.

Vindkraft-rekord i Danmark

Foto; Pixabay, Hans Braxmeir

Produksjonen av vindkraft i Danmark var rekordhøy i 2020.  De danske vindusturbinene produserte til sammen 16,27 terawattimer, noe som var 1 prosent mer enn året før. Det viser nye tall fra bransjeorganisasjonen Wind Denmark.
Vindkraften utgjorde 46,1 prosent av danskenes strømforbruk – en andel som var litt lavere enn året før. Årsaken er at det samlede strømforbruket var litt høyere enn i 2019.  Ifølge Wind Denmark finnes det ingen andre land i verden med en like høy andel vindkraft i strømforsyningen.
Dette skriver enerWe.no, publisert 2. Les mer på enerwe.no 

Rekordhøye vindkraftinvesteringer i Norge i 2019

2019-investeringene er de høyeste som er registrert i den årlige elektrisitetsstatistikken, og det er vindkraft som øker mest.

Publisert av SSB 21. desember 2020
I 2019 var totale investeringer for vindkraftverk på 9,7 milliarder kroner, mot 7,5 milliarder kroner året før. Dette er en økning på 28,8 prosent.
Vindkraftproduksjonen var 5,5 TWh i 2019. Det er hele 43 prosent eller 1,6 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2018. Den rekordhøye produksjonen må ses i sammenheng med oppstart av flere nye vindkraftverk i 2019.

Nå kommer gigantbatteriene

“Glem smått og lett. Batterier er på sitt aller mest effektive når de kan bli store som en container – og stå i ro. Nå bygger forskere batterier så store som hus, med helt nye materialer. Det vil gjøre utnyttelsen av fornybar kraft enklere og bedre”.
Dette sier gemini.no på nettsiden sin,  publisert 01.02.2021

 Les mer på gemini.no 

Aldri før er det brukt mer penger på det grønne skiftet

“I fjor ble det globalt investert over 500 milliarder dollar, viser en fersk analyse fra BloombergNEF.
Analysebyrået BloombergNEF offentliggjorde tirsdag rapporten «Energy Transition Investment Trends», hvor de registrerer alle investeringer innen fornybar energi, karbonfangst- og lagring, energilagring og elektrifisering av transport og oppvarming. 

Tross korona, utgjør de samlede investeringene for første gang over 500 milliarder dollar på ett kalenderår, en økning på ni prosent fra 2019. Det siste tiåret har det vært over en dobling i investeringene”.

Dette kunne vi lese i energiogklima.no i uke 3, 2021. 

Les hele artikkelen på energiogklima.no

7,1 TWh kraftproduksjon ble satt i drift i 2020

I fjerde kvartal 2020 viser NVEs oversikt at det ble satt i drift 3,3 TWh ny kraftproduksjon. Dette bidrar til at det til sammen i 2020 ble det satt i drift 7,1 TWh vann- og vindkraftproduksjon i Norge. Tilsvarende tall for 2019 var 2,3 TWh. Vindkraft utgjorde 6,1 TWh av den nye kraftproduksjonen i 2020.

Verdens største dieselmotorfabrikk satser på el-motorer

Tydeligere blir ikke bilindustriens paradigmeskifte: Verdens største dieselmotor-fabrikk legger om driften. For å kunne øke produksjonen av motorer til elbiler.

Aldri før er det brukt mer penger på det grønne skiftet

I følge energiogklima.no ble det i fjor, 2020, investert globalt investert over 500 milliarder dollar, og viser til  en fersk analyse fra Bloomberg. 
Se også energiogklimas egen siden som omtaler dette her.

Batteriet laget på kullkraft i Kina

NRK Møre og Romsdal;  Viktoria L. Hellem-Hansen, journalist og Egil Ursin, grafikk. Nesten alle batteriene som brukes i europeiske elbiler kommer fra Asia og USA. Å bygge batterifabrikker her til lands vil gjøre batteriene langt mer miljøvennlige, ifølge NTNU-professor. Les mer!

 Dagbladet 25. februar; David Attenborough om klima

– Det er allerede for seint

– Vær så snill, ikke la det være noen tvil om dette: Klimaendringer er den største sikkerhetstrusselen det moderne mennesket noen gang har stått framfor. I det lidenskapelige innlegget uttalte TV-veteranen at vi er farlig nær flere tippepunkter som – hvis de passeres – vil heve den globale temperaturen til katastrofale nivåer. – Det er ikke mulig å snu. Uansett hva vi gjør nå er det for seint å unngå klimaendringer. Det er nå sikkert at de fattigste og mest sårbare, dem med lavest sikkerhet, vil lide. Les mer

Vi kan ikke ha et grønt skifte uten kjernekraft

Jonny Hesthammer tidligere geologi- og geofysikkprofessor, administrerende direktør i M Vest Energy og Sunniva Rosekjernefysiker, blogger og foredragsholder

Aftenposten 24.02.2021; I sin nye bok, How to avoid a climate disaster , er Bill Gates krystallklar på at vi ikke når nullutslippsmålet i tide uten kjernekraft. Det er i tråd med Klimapanelets 1,5-gradersrapport, som viser at mengden kjernekraft må flerdobles fra dagens nivå for å komme i mål. Les mer i Aftenposten

Spania overbeviser med plan for grønn omstart

energiogklima.no, 17. februar; 2021På denne siden blir det lagt ut en lite utvalg av klimanyheter publisert av en rekke nettasider og nettaviser. Mange av dem er abonnement-aviser eller medlemsaviser og det blir da kun overskriftene som kan leses.

Et nytt prosjekt evaluerer det grønne innholdet i EU-lands planer for å gjenoppbygge økonomien etter korona. Spania får best skussmål så langt. Dette skriver redaktør Olav A. Øvrebø i energiogklima.no. Les mer!

Ny forskning: Vippepunkter i havet går under radaren

Vippepunkter i klimasystemet kan være skremmende, og danne utgangspunktet for dramatiske fortellinger. Slike vippepunkter omtales gjerne som «low probability, high impact»: Sannsynligheten for at de skal inntreffe kan være relativt lav, men konsekvensene dersom de gjør er dramatiske. Dette skriver Lars Ursin i energiopgklimna.no , 24. februar. Les mer.

Verdens største dieselmotorfabrikk satser på el-motorer

Tydeligere blir ikke bilindustriens paradigmeskifte: Verdens største dieselmotor-fabrikk legger om driften. For å kunne øke produksjonen av motorer til elbiler.  Les mer på Motor sin nettside. 

Nå kommer gigantbatteriene

“Glem smått og lett. Batterier er på sitt aller mest effektive når de kan bli store som en container – og stå i ro. Nå bygger forskere batterier så store som hus, med helt nye materialer. Det vil gjøre utnyttelsen av fornybar kraft enklere og bedre”. Dette sier gemini.no på nettsiden sin,  publisert 01.02.2021

Rekordhøye vindkraftinvesteringer i Norge i 2019

2019-investeringene er de høyeste som er registrert i den årlige elektrisitetsstatistikken, og det er vindkraft som øker mest. Les mer på SSB´s nettside!


” For Norge kan det grønne skiftet bli lønnsomt”

Denne  optimisstiske overskriften stå i Aftenposten 17.02.2021. Les mye mer her!


Klimaforsker om nye tall for EUs strøm-produksjon: – Verdt å feire

Ferske tall viser at EU i fjor fikk mer strøm fra fornybare kilder enn fra fossilt brennstoff.
NRK 03.02.2021 v/journl. Kristian Elster:  Les mer her.


Aldri før er det brukt mer penger på det grønne skiftet

“I fjor ble det globalt investert over 500 milliarder dollar, viser en fersk analyse fra BloombergNEF.»
Dette kunne vi lese i energiogklima.no i uke 3, 2021. Les mer her!


SC Connector seiler med rotorer – sparer 25 prosent drivstoff


Sea Cargo-skipet SC Connector er tilbake i trafikk etter å ha montert to store rotorseil.  Teknisk Ukeblad 22.01.2021
Les også mer på Moderne Transport om det nye skipet.; Klikk her!