Hydrogen

Hva er hydrogen? snl.no sier; Hydrogen er grunnstoffet som har atomnummer 1 i periodesystemet.  Frem til cirka 1960 ble det kalt vannstoff. Hydrogenatomet er det enkleste av alle atomer. Et nøytralt hydrogenatom inneholder bare ett elektron, og atomkjernen inneholder bare ett proton.

Hva er egentlig grått, grønt, blått og turkis hydrogen ?

snl.no; Hydrogen er grunnstoffet som har atomnummer 1 i periodesystemet.   
Frem til cirka 1960 ble det kalt vannstoff. Hydrogenatomet er det enkleste av alle atomer. Et nøytralt hydrogenatom inneholder bare ett elektron, og atomkjernen inneholder bare ett proton. Les mer på snl.no om hydrogen

wikipedia.no; Hydrogen, tidligere kalt vannstoff, er et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1. Ved standard temperatur og trykk er den en fargeløs, luktfri, ikke-metallisk, enverdig, særdeles brennbar to-atomig gass (H2). Les mer på Wikipedia.

Grått, grønt, blått og turkis hydrogen
Dette sier Sintef;  Regjeringen har varslet at de snart skal komme med en hydrogenstrategi for Norge, men det hersker mye forvirring rundt de ulike fargene hydrogen blir gitt.
Les mer sintef.no

Norsk Hydrogenforum

På denne nettsiden er det mye og god informasjon om dette drivstoffet som er en av de viktige løsningene for et nullutslippsamfunnet.

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer.

Hydrogen.no er administrert av Norsk Hydrogenforum, og skal være et sted du kan lese om aktuelle tema og nyheter tilknyttet hydrogen.

De lager hydrogen “i en smell” og fanger co2 samtidig

“Et norsk forskerteam har klart å framstille hydrogen på en langt mer effektiv måte enn det som gjøres i dag. Teknologien var klar allerede i 2017. Nå har de også bevist at prosessen kan skaleres opp til industriell skala”. Dette skriver Gemini.no, 14. juli 2022.  Les mer her.

Norge kan ha 33.000 nye hydrogenarbeids-plasser i 2030

– De tre største fremtidsnæringene i Norge – hydrogen, batterier og havvind – kan til sammen gi over 100.000 nye arbeidsplasser i 2030. Det viser McKinsey & Company-rapporten «Norge i morgen». Her peker McKinsey på ti næringer som kan bidra til grønn, bærekraftig og høyteknologisk omstilling i en fremtid hvor vi vil oppleve fallende inntekter fra olje og gass”.
Dette sier Norsk Hydrogenforum på nettsiden sin: hydrogen.no. Les mer her.
Nylig , februar 2022, fikk Norge en ny nettavis. Hydrogen24.no som sier de vil gi leserne «alle nyheter om hydrogen samlet på et sted». Hovedvekten er lagt på på industri, produksjon, teknologi, maritim og landbasert transport.
Les mer her.

Bildet er en dump fra nettsiden; hydrogen.no.   Den maritime delen er et viktig område for hydrogensatsingen. 

Nå kommer hydrogenarbeidsplassene

– Norge har et potensial for 40.000 nye hydrogenjobber – hvorav ca. 10.000 er knyttet til grønt hydrogen og anslagsvis 30.000 arbeidsplasser rundt blått hydrogen.  Dette sier Norsk Hydrogenforum på nettsiden sin; hydrogen.no den 6. september 2021.  Les mer her

Bygger mega-elektrolysør på nedlagt kullkraftverk

TU/Joachim Seehusen/26. jan. 2021
Hydrogenfabrikken i Hamburg får en kapasitet på 100 MW. All strømmen skal komme fra vind og sol.

Danskebåten “powered by ” hydrogen

Det er ingen ladestasjoner til sjøs. Skal skipsfarten bli miljømessig bærekraftig må det andre former for energi enn batterier,  og hydrogen seiler nå opp som et stadig tydligere alternativ.   Først ut med konkrete planer er den populære Danskebåten.

– Rederiet DFDS planlegger nå å bygge verdens soleklart største hydrogendrevne skip. Det skal settes inn i trafikk mellom Oslo og København i 2027.  Dette skriver Aftenpostn den 9. januar 2021.  

Bildet er en skjermdump fra Aftenpostens artikkel den 9. januar 2021.

Havyard med hydrogenskipskontrakt

Havyards datterselskap Havyard Hydrogen skal utvikle et hydrogendrevet frakteskip

Havyard har jobbet med nullutslippsteknologi for skip med hydrogen og brenselcelle i flere år, blant annet i forbindelse med Kystruteskipene. Her sees framdriftssystem for et skip av kystrutestørrelse med LNG-motorer/tanker, azipull-propeller og H2-tank og brenselceller på ett av de øverste dekkene.

Bilde og tekst er hentet fra Teknisk Ukeblad.

Les mer på Havyard Hydrogen egen side.