Vindkraft

Havvind med enormt potensiale

Havvind, eller havvindpark, som det ofte omtales som, er en ansamling av vindturbiner plassert på grunne havområder utenfor kysten. De enkelte turbinene er bundet sammen i et nettverk som til sammen utgjør en vindpark.  Denne måten å produsere elektrisk kraft på har de siste årene hatt en voldsom utvikling og vi ser enorme parker vokse opp rundt om i verden.

Vindkraften fortsatte å stige i 2020

– Vindkraftproduksjonen var i Norge 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

Dette sier Thomas Aanensen i SSB, 19. januar 2021.
” Den rekordhøye vindkraftproduksjonen må ses i sammenheng med høye investeringer i vindkraft over flere år som har resultert i bygging av mange nye vindkraftanlegg. Vindkraftproduksjonen på 9,9 TWh i 2020 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 620 000 husholdninger, viser nye tall fra statistikken Elektrisitet”, sier han.
“Produksjonen av kraft var på hele 154,2 TWh i 2020.
Det er 15 prosent eller 19,6 TWh mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.  Les mer på SSB´s nettside. 

Havvind på norsk sokkel. Kan Norge få 1 GW havvind i 2025, og samtidig utvikle en ny næring der norsk næringsliv kan levere løsninger og skape verdier globalt?  Les Zeros undersøkelse hvordan Norge kan få 1 GW havvind i 2025

Equinor får ny kontrakt på havvind i New York

E24, 13.januar 2021.
Equinor vant onsdag New Yorks andre auksjon om havvindutbygginger. Dermed kan selskapet bygge ut prosjektene Empire Wind 2 og Beacon.
Dette er tidenes største kontrakt for havvind i USA, skriver Equinor i en melding. Les mer.

Equinor skal sammen med partneren BP bygge ut Empire Wind 2-prosjektet med en kapasitet på 1.260 megawatt og Beacon Wind 1 med kapasitet på 1.230 megawatt, opplyser selskapet.

Dette blir noen av de største havvindparkene i verden. Det hittil største prosjektet som er planlagt er Equinors britiske kjempeprosjekt Doggerbank, som er på 3.600 megawatt fordelt på fire utbyggingsfaser.  Les mer

Gigantsatsing på havvind

 Ocean-based Mitigation Options Explored in This Report and Associated Annual Mitigation Potential in 2050.    Source: Authors

Equinor og det danske selsakpet Ørsted skal lede  en havvindkoalisjon som består av store internasjonale selskaper, publiserte  på nettavisen; E24 ved Kjetil Malkenes Hovland 13. januar 2020 09:55:

“Equinor og Ørsted skal lede en koalisjon av aktører som ønsker økt utbygging av fornybar energi til havs, inkludert havvind.

– Dersom vi mener alvor med å bekjempe klimakrisen, er det nødvendig å avkarbonisere verdens energibruk så raskt som mulig gjennom teknologier som havvind. Koalisjonen skal arbeide for økt utnyttelse av mulighetene vi har innen havbasert fornybar energi for å nå målene i Parisavtalen, sier Benj Sykes, direktør i Ørsted.
Ifølge høynivåpanelet ventes verden å bruke mellom 42.000 og 47.000 terawattimer (TWh) strøm i 2050, og det er potensial for at havvind kan utgjøre mellom 650 og 3.500 TWh av dette. Hvis dette erstatter kullkraft, vil det kutte mellom 0,65 og 3,5 milliarder tonn CO2-utslipp årlig, ifølge panelet.
Andre former for havenergi kan potensielt levere mellom 110 og 1.900 TWh årlig i 2050, og kutte mellom 0,11 og 1,9 milliarder tonn CO2, påpeker panelet.
Koalisjonen ble etablert etter at høynivåpanelet ba om økt satsing på havenergi. Den består av industriselskaper, sivilsamfunn, mellomstatlige organisasjoner, og ledes av Ørsted og Equinor, som begge er blant verdens største utbyggere av havvind. Vindorganisasjonen Global Wind Energy Council og FNs Global Compact er også med som partnere.

Koalisjonen består foruten Equinor og Ørsted, som skal lede det hele, av: 

Vindorganisasjonen Global Wind Energy Council og FNs Global Compact er også med som partnere. Blant de andre deltakerne i koalisjonen er turbinleverandører som danske Vestas og Spania-baserte SiemensGamesa, oljegiganten Shell, leverandørselskapene CWind og Global Marine Group, japanske JERA, fornybarutbyggeren Mainstream Renewable Power, den europeiske nettoperatøren TenneT samt The Crown Estate, som forvalter det britiske kongehusets eiendommer.

Presenterer mål i juni
Nå skal koalisjonen lage en visjon for 2050, og fremheve hvordan industrien selv, i tillegg til finansbransjen og myndigheter kan bidra til at det blir bygget ut mer havvind slik at klimamålene kan nås.
Resultatene av dette arbeidet skal kunngjøres allerede i juni, på FNs havkonferanse i Lisboa

Kilde: E24 ved Kjetil Malkenes Hovland 13. januar 2020 09:55:

Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi:
High Level Panel (HLP) ble opprettet i september 2018, og er et unikt initiativ fra 14 fungerende regjeringssjefer forpliktet til å katalysere dristige, pragmatiske løsninger for havhelse og velstand som støtter bærekraftige utviklingsmål (SDG, Sustainable Development Goals),  og bygge en bedre fremtid for mennesker og planeten

Les mer om HLP på deres egen nettside:

 

Energirapport fra IEA:  Havvind kan dekke 18 ganger verdens strømbehov

Det internasjonale energibyrået har regnet ut at havvind har potensial til å levere strøm tilsvarende 18 ganger verdens behov.
En fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser potensialet for havvind. Konfliktene rundt vindkraft på land vil gjøre det mer aktuelt å bygge ut havvind, mener Sintef-forsker.

Havvind vokste med 30 prosent fra 2010 til 2018, men er fortsatt som en miniputt å regne. «Havvind står nå får kun 0,3 prosent av den globale strømproduksjonen, men potensialet er enormt», uttalte IEAs leder Fatih Birol i rapporten.

 

– Dette er basert på grundige analyser av vindforhold og egnethet på arealer i havet,  sier sjefforsker John Olav Tande i Sintef og legger til:
– Det er ingen som tenker at man skal bygge ut 18 ganger verdens behov, men ett av EU-kommisjonens scenarioer for å nå 1,5-gradersmålet, er at Europa får en tredel av strømmen fra havvind i 2050, sier Tande til NRK.

Av Svein Vestrum Olsson
Journalist NRK.  Publisert 28. januar