Vindkraft

Vindkraft er en av de raskest voksende fornybare energiteknologiene. Bruken er på vei opp over hele verden, delvis fordi kostnadene faller. Teksten er fra IRENA´s nettside. Les mer her:  IRENAs siste data

Havvind med enormt potensiale

IEA, International Energy Burau, sier havvind har et potensiale på hele 18 ganger det globale elektrisitetsbehovet vi har i dag.

En rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser potensialet for havvind. Konfliktene rundt vindkraft på land vil gjøre det mer aktuelt å bygge ut havvind, mener Sintef-forsker.

Havvind vokste med 30 prosent fra 2010 til 2018, men er fortsatt som en miniputt å regne.

«Havvind står nå får kun 0,3 prosent av den globale strømproduksjonen, men potensialet er enormt.  Utbygget maksimalt har havvind potensial til å generere mer enn 420 000 TWh per år over hele verden”, uttalte IEAs leder Fatih Birol.  Les hele rapporten her.

Og Aftenpostens omtale  her.

Bildet er fra irena.org, International Renewable Energy Agency.  Organisasjonens nettside er viktig lesing for å forstå den globale energisituasjonen.  Les mer her. 

Global vindkraft produksjon 2021

Årlig elektrisitetsproduksjon fra vind måles i terawatt-timer (TWh) per år. Dette inkluderer både landbaserte og offshore vindkilder.

Energirapport fra IEA:  Havvind kan dekke 18 ganger verdens strømbehov.

Det internasjonale energibyrået har regnet ut at havvind har potensial til å levere strøm tilsvarende 18 ganger verdens behov.

En rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser potensialet for havvind. Konfliktene rundt vindkraft på land vil gjøre det mer aktuelt å bygge ut havvind, mener Sintef-forsker.
Havvind vokste med 30 prosent fra 2010 til 2018, men er fortsatt som en miniputt å regne.
«Havvind står nå får kun 0,3 prosent av den globale strømproduksjonen, men potensialet er enormt», uttalte IEAs leder Fatih Birol. Les hele rapporten her.

Grafen er fra Our World in Data og er interaktiv.  Mus over og sjekk de enkelte lands vind-kapasitet.

Hvor mye strøm kan en vindturbin produsere?

NVE har en fin beskrivelse på nettsiden sin:

Fullasttimer: Hvor mange timer av et år et kraftverk ville ha vært i drift med full effekt for å oppnå den faktiske årsproduksjonen. Fullasttimer regnes ut ved å dele årsproduksjon på installert effekt, for eksempel 14 GWh (14 000 MWh) delt på 4 MW = 3500 fullasttimer.
Med andre ord, vet man hvor mye innstallert kapasitet er kan man ved å gange med 3500, som i dette tilfelle og få årsproduksjonen.  De nyeste vindturbinene sies å kunne gå hele 4000 timer, da blir jo årsproduksjonen der etter. 
Les mer på NVE´s nettside  her.

Når Hywind Tampen står ferdig vil det være verdens største flytende havvindpark

Her er Equinor egen framstilling av  gigantprosjektet Hywind Tampen.

– På Dommersnes industriområde i Vindafjord i Rogaland har det den siste tiden vært hektisk byggeaktivitet for å støpe «11 små troll».
Disse trollene er laget av betong og er slett ikke små – men 107 meter høye fundamenter til de 11 svære vindturbinene. Til sammen skal de utgjøre vindparken Hywind Tampen.
Kallenavnet har de fått etter de gigantiske Troll-plattformene som ble bygget på 90-tallet, og som har hovedrollen i Norges gasshistorie.

– Byggemetoden vi bruker her er den samme som ble brukt på Troll-plattformene. Forhåpentligvis kan disse småtrollene bli like viktige for havvind-utviklingen som Troll har vært for olje og gass. Dette er veldig spennende for oss å være med på, fastslår Roar Vige, teknologileder i Ølen Betong, som står for produksjon og leveranse av ferdigbetong til konstruksjonene.

Se mer her. 

Photo; Johnny Engelsvoll, Worldcam. Copyright Equinor.

Vindkraft i Norge passerte i 2021 16 TWh

I følge NVE er det nå hele 1392 turbiner fordelt på 65 kraftverk rundt om i landet.  Disse turbinene representerer til sammen 5083 MW innstallert effekt, som gir en middelproduksjon på 16921 GWh., eller nærmere 17 TWh.  Vannkraft representerer ca. 140 TWh. i årsproduksjon.
Det er endel motstand mot bygging av vindkraft på land og i slutten av februar var det en aksjon med samer som blokkert Olje og energidepartementet.  Greta Thunberg deltog også blandt demonstrantene og det ble et voldsomt presseoppbud i TV, radio og aviser i hele landet. tu.no har et lengre artikkel om konflikten mellom urbefolkningen og storsamfunnet som trenger mer strøm. Her ligger også en oversikt over de største vindkraftverkiene i lande.  Les mer her.   Data for utbygde vindkraftverk kan man les mer om på NVE´s netsider, her.

DALL – E  – Windmill

Equinor er med på brasiliansk vindkraftprosjekt

tu.no/7. mars 2023;  – Equinor og den brasilianske energigiganten Petrobras har inngått en avtale om å utrede sju havvindprosjekter i Brasil.  De sju havvindprosjektene utenfor kysten av Brasil har potensial til å produsere opp mot 14,5 GW, opplyser Equinor i en pressemelding. – Equinor og Petrobras har hatt et vellykket samarbeid gjennom flere år. Vi er glade for å utvide samarbeidet vårt til fornybar og å tilrettelegge for et bredt energitilbud i Brasil, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.
Petrobras er verdens tredje største oljeselskap og Sør-Amerikas største industrikonsern og  Petrobas-sjef Jean Paul Prates sier at avtalen er banebrytende for ren og fornybar energi i Brasil.  – Vi skal kombinere vår verdenskjente teknologiske innovasjonskapasitet offshore og vår erfaring fra det brasilianske kraftmarkedet med Equinors ekspertise fra havvindprosjekter i flere land, sier Prates.  Han sier at eventuelle kommende investeringer avhenger av inngående analyser for å se om prosjektene er gjennomførbare.  Alle tekst er kopiert fra tu.no, les mer her. 

Equinor vil delta i havvindlisens-runde i Keltersjøen

07.11.2022 12:32:14/DNB

Oslo (Infront TDN Direkt): Equinor vil delta i lisensrunden for utbygging av offshore havvindkraft i Keltersjøen.
Equinor har ambisjoner om å utvikle storskala flytende havvind i Keltersjøen og har gjennomført en omfattende prosess for valg av område, og modner frem stedsvalg gjennom flyundersøkelser, opplyses det.
The Crown Estate planlegger en runde for havbunnlisenser i Keltersjøen i 2023. Ambisjonen er å levere 4 GW med flytende vindkraft innen 2035, og det er anslått potensial for ytterligere 20 GW innen 2045, ifølge myndigheten.

Storstilt satsing på havvind i Danmark

TU/NTB 25. okt. 2022:

Fire nye prosjekter skal fordoble Danmarks kraftproduksjon fra havvind, melder energikonsernet Ørsted.
Prosjektene skal sparke i gang neste fase i Danmarks satsing på grønn energi, og anleggene skal etter planen stå ferdig senest i 2028, skriver Ørsted i en pressemelding.
To av anleggene skal ligge i Nordsjøen – Vikinge Banke, med kapasitet på 1,1 gigawatt, og Jyske Banke Nord med samme kapasitet. De andre to blir bygd ved Bornholm i Østersjøen, hver av dem med kapasitet på 1,5 gigawatt.
Det gir en kapasitet på til sammen 5,2 gigawatt, tilsvarende omtrent fem kjernekraftverk.  Les mer her 

Les mer fra Ørsted´s egen nettsiden her. 

Alle som har vært på vestkysten av Danmark har opplevd den sterke vinden. På bildet, Kandestederne sør for Skagen, er det sommer og rolig vær, men på høst og vinter blåser det voldsomt.

Verdens første kunstige ernergiøy

Fra Ørsteds eget nettsted kan vi lese om  spenstige planer om voldomt mye mer havvind. De sier;  Første fase vil innebære tilkobling av 3 GW vindkraft fra vindparker. Dette forventes senere å bli utvidet til en kapasitet på 10 GW vindkraft, tilsvarende strømforbruket til ca. 10 millioner husstander.
I tillegg har de lignende planer om en kunstig øy utenfor Bornholm der de ser for seg å kunne levere strøm til Danmark, Sverige og Polen.

– Mer enn bare en øy

Energiøya har fått sin egen nettside og dette sier de om seg selv:

“Klimaendringer krever nye og ambisiøse løsninger – som verdens første kunstige energiøy, som snart etableres i Nordsjøen, omtrent 100 km utenfor kysten av Danmark. Omgitt av 10 vindparker til havs vil energiøya bruke den sterke nordsjøvinden til å samle inn og distribuere enorme mengder grønn energi til Danmark, og inn i Europa. Energiøya vil spille en nøkkelrolle i å hjelpe Europa med å fase ut fossilt brensel, og akselerere den grønne transformasjonen”.  Les mer på deres egn nettside her. 

– Vi er i forkant av en banebrytende utvikling av det danske energisystemet der vi skalerer fornybar energi til et helt nytt nivå. Energiøya vil muliggjøre et paradigmeskifte i den grønne transformasjonen – med Danmark som pioner.

—Rasmus Errboe, EVP & CEO Europe, Ørsted

Ukraina-krigen bremsar norsk havvindsatsing

Feil med stålplatene gjer at ferdigstillinga av den største flytande vindparken i verda må vente til neste år.
Stålmangel og flaskehalsar i forsyningskjeda gjer at ferdigstillinga av Hywind Tampen – «den største flytande vindparken i verda» – vert utsett til neste år.  NRK/Håvard Nyhus, publisert 25 juli 2022.  Les hele artikkelen her. 

Equinor vil byggje gigantisk havvindpark utanfor Bergen

Planane om havvindparken «Trollvind» vekker glede og uro på Vestlandet. Equinor greier ut moglegheita for ein flytande havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Bergen.  Havvindparken skal heite Trollvind og vera klar i 2027. 
NRK/Håvard Nyhus, journalist, publisert 17. juni 2022.  Les hele artikkelen her.

Kraftig auke i havvind-investeringar

Nye tal frå Innovasjon Noreg viser «ein kraftig auke» i norske havvind-investeringar. Ute i Europa er ambisjonane endå større.
NRK/Håvard Nyhus/Journalist. 30.april 2022.

 Vi har hatt ein kraftig auke i investeringar dei siste to åra, seier Håkon Haugli, administrerande direktør i Innovasjon Noreg.
Nye tal viser at det statlege selskapet har støtta norske havvindprosjekt med 400 millionar kroner sidan 2011.
Pengane til havvind er fordelte på 140 selskap og 220 ulike prosjekt.   Dette er betydelege beløp. Det er bra, men behovet vil auke betrakteleg dei nærmaste åra, seier Eivind Heløe i Energi Noreg.
Artikkelen er omfattende og viser bl.a satsingen i de største Europeiske landene. Les hele artikkelen her. 

.

Spår tredobling av havvind innen 2026. Nå vil også Frankrike bygge

tu.no/Erik Martiniussen/Energi/6. jan. 2022/Denne Ekstra-saken har tu.no generøst tilbudt å lese “gratis til alle du deler med”.

Mengden havvind vil tredobles i verden innen 2026, spår Det internasjonale energibyrået (IEA). Et av landene som vil bygge mer er Frankrike.
Havvind vokser nå raskt i flere land. Ved utgangen av 2020 hadde EU alene installert over 25 gigawatt (GW) med havvind, nok til å forsyne mange millioner hjem med elektrisitet.  Men i årene som kommer vil havvind bli en global energikilde å regne med. Det mener Det internasjonale energibyrået (IEA). Les hele artikkelen i tu.no

Les hele rapporten til IEA med analyse og prognoser fram til 2026 her.

Kinas hittil største havvindpark står klar

25. desember sto Kinas hittil største havvindpark klar: Et anlegg på 134 vindturbiner med til sammen 802 megawatt (MW), 30 kilometer utenfor kysten av Shanghai.

Men bare to dager seinere ble rekorden slått: 27. desember ble tre nye parker knyttet til elektrisitetsnettet. De tre parkene er på til sammen 3,1 GW og er anslått å levere mer enn 10 TWh elektrisitet.
De siste to årene har Kina bygd mer havvind enn noe annet land i verden.Parken som ble åpnet 25. desember dekker et område på 114 kvadratkilometer og har kostet 2 milliarder euro. Parken eies og drives av Jiangsu Huawei Wind Power Co. og Qidong Hua Er Rui Wind Power Technology Co. Les mer her

Vindkraften fortsatte å stige i 2020

– Vindkraftproduksjonen var i Norge 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

Dette sier Thomas Aanensen i SSB, 19. januar 2021.
” Den rekordhøye vindkraftproduksjonen må ses i sammenheng med høye investeringer i vindkraft over flere år som har resultert i bygging av mange nye vindkraftanlegg. Vindkraftproduksjonen på 9,9 TWh i 2020 tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 620 000 husholdninger, viser nye tall fra statistikken Elektrisitet”, sier han.
“Produksjonen av kraft var på hele 154,2 TWh i 2020.
Det er 15 prosent eller 19,6 TWh mer sammenlignet med 2019, og det høyeste nivået som er registrert i statistikken.  Les mer på SSB´s nettside. 

Havvind på norsk sokkel. 

Havvind på norsk sokkel. Kan Norge få 1 GW havvind i 2025, og samtidig utvikle en ny næring der norsk næringsliv kan levere løsninger og skape verdier globalt?  Les Zeros undersøkelse hvordan Norge kan få 1 GW havvind i 2025

Equinor får ny kontrakt på havvind i New York

E24, 13.januar 2021.
Equinor vant onsdag New Yorks andre auksjon om havvindutbygginger. Dermed kan selskapet bygge ut prosjektene Empire Wind 2 og Beacon.
Dette er tidenes største kontrakt for havvind i USA, skriver Equinor i en melding. Les mer.

Equinor skal sammen med partneren BP bygge ut Empire Wind 2-prosjektet med en kapasitet på 1.260 megawatt og Beacon Wind 1 med kapasitet på 1.230 megawatt, opplyser selskapet.

Dette blir noen av de største havvindparkene i verden. Det hittil største prosjektet som er planlagt er Equinors britiske kjempeprosjekt Doggerbank, som er på 3.600 megawatt fordelt på fire utbyggingsfaser.  Les mer

Gigantsatsing på havvind

 Ocean-based Mitigation Options Explored in This Report and Associated Annual Mitigation Potential in 2050.    Source: Authors

Equinor og det danske selsakpet Ørsted skal lede  en havvindkoalisjon som består av store internasjonale selskaper, publiserte  på nettavisen; E24 ved Kjetil Malkenes Hovland 13. januar 2020 09:55:

“Equinor og Ørsted skal lede en koalisjon av aktører som ønsker økt utbygging av fornybar energi til havs, inkludert havvind.

– Dersom vi mener alvor med å bekjempe klimakrisen, er det nødvendig å avkarbonisere verdens energibruk så raskt som mulig gjennom teknologier som havvind. Koalisjonen skal arbeide for økt utnyttelse av mulighetene vi har innen havbasert fornybar energi for å nå målene i Parisavtalen, sier Benj Sykes, direktør i Ørsted.
Ifølge høynivåpanelet ventes verden å bruke mellom 42.000 og 47.000 terawattimer (TWh) strøm i 2050, og det er potensial for at havvind kan utgjøre mellom 650 og 3.500 TWh av dette. Hvis dette erstatter kullkraft, vil det kutte mellom 0,65 og 3,5 milliarder tonn CO2-utslipp årlig, ifølge panelet.
Andre former for havenergi kan potensielt levere mellom 110 og 1.900 TWh årlig i 2050, og kutte mellom 0,11 og 1,9 milliarder tonn CO2, påpeker panelet.
Koalisjonen ble etablert etter at høynivåpanelet ba om økt satsing på havenergi. Den består av industriselskaper, sivilsamfunn, mellomstatlige organisasjoner, og ledes av Ørsted og Equinor, som begge er blant verdens største utbyggere av havvind. Vindorganisasjonen Global Wind Energy Council og FNs Global Compact er også med som partnere.

Koalisjonen består foruten Equinor og Ørsted, som skal lede det hele, av: 

Vindorganisasjonen Global Wind Energy Council og FNs Global Compact er også med som partnere. Blant de andre deltakerne i koalisjonen er turbinleverandører som danske Vestas og Spania-baserte SiemensGamesa, oljegiganten Shell, leverandørselskapene CWind og Global Marine Group, japanske JERA, fornybarutbyggeren Mainstream Renewable Power, den europeiske nettoperatøren TenneT samt The Crown Estate, som forvalter det britiske kongehusets eiendommer.

Presenterer mål i juni
Nå skal koalisjonen lage en visjon for 2050, og fremheve hvordan industrien selv, i tillegg til finansbransjen og myndigheter kan bidra til at det blir bygget ut mer havvind slik at klimamålene kan nås.
Resultatene av dette arbeidet skal kunngjøres allerede i juni, på FNs havkonferanse i Lisboa

Kilde: E24 ved Kjetil Malkenes Hovland 13. januar 2020 09:55:

Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi:
High Level Panel (HLP) ble opprettet i september 2018, og er et unikt initiativ fra 14 fungerende regjeringssjefer forpliktet til å katalysere dristige, pragmatiske løsninger for havhelse og velstand som støtter bærekraftige utviklingsmål (SDG, Sustainable Development Goals),  og bygge en bedre fremtid for mennesker og planeten

Les mer om HLP på deres egen nettside:

 

Energirapport fra IEA:  Havvind kan dekke 18 ganger verdens strømbehov

Det internasjonale energibyrået har regnet ut at havvind har potensial til å levere strøm tilsvarende 18 ganger verdens behov.
En fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) viser potensialet for havvind. Konfliktene rundt vindkraft på land vil gjøre det mer aktuelt å bygge ut havvind, mener Sintef-forsker.

Havvind vokste med 30 prosent fra 2010 til 2018, men er fortsatt som en miniputt å regne. «Havvind står nå får kun 0,3 prosent av den globale strømproduksjonen, men potensialet er enormt», uttalte IEAs leder Fatih Birol i rapporten.

 

– Dette er basert på grundige analyser av vindforhold og egnethet på arealer i havet,  sier sjefforsker John Olav Tande i Sintef og legger til:
– Det er ingen som tenker at man skal bygge ut 18 ganger verdens behov, men ett av EU-kommisjonens scenarioer for å nå 1,5-gradersmålet, er at Europa får en tredel av strømmen fra havvind i 2050, sier Tande til NRK.

Av Svein Vestrum Olsson
Journalist NRK.  Publisert 28. januar