Klima

Hva er klima og klimaendringer?

” Det er forskjell på vær og klima. Været er det du kan se ut av vinduet hver dag. Klima er et gjennomsnitt av været målt over lang tid. Det går med andre ord ikke an å se om klimaet endrer seg fra dag til dag, eller fra måned til måned. Du må i stedet måle endringer over år og tiår.

Vi vet at klimaet på jorda har endret seg de siste hundreårene fordi det er gjort regelmessige målinger av for eksempel temperatur, ismengde, nedbør og pH-verdi i havet. Vi vet også at endringene vil fortsette i årene som kommer”.

Dette er noe av det FN (FN-Sambandet) skriver på sin nettside om klimaendringer:

Foto; e-base.no/ Rakkebåane ved Stavern i et strålende vær.

Det er mange meninger om årsaken til klimakrisen, hvem skal vi høre på?

Jo, vi må rett og slett stole på verdens største organisasjon med 193 medlemsland og 43.000 ansatte, FN, Forente nasjoner på norsk, UN, United nations på engelsk, at deres forskningsrapporter er korrekte, at det som står der er sant. Klikk på FN symbolet til høyre og les mer om FN´s bærekraftsmål.

Vi har laget en egen side med klimarapporter, først og fremst  IPCC, FN´s klimapanel, men også WEO, World Energi Outlook, som lages av IEA, (International Energi Agency). Vi har også med de norske; DNV GL, (Det Norske Veritas GL), Equinor og Statkraft m. fl.
Les mer 
om de forskjellige organisasjonene, og  klima-rapportene.  Les mer om FN på snl.no her. 

FN´s bærekraftsymbol

De største klimasynderne er utslipp av CO2 og andre typiske klimagasser.

Det er ikke helt enkelt å forstå klimaterminologien og begrepene i klima-debatten.