Kommentarer til IEA rapporten

Aftenposten og E24 viet rapporten stor plass med artikler og kommentarer. -Tirsdag fikk norsk oljenæring en mer brutal 18. mai enn de fleste, skrev de innledningsvis.
Beregninger fra IEA har vært sentrale både for oljeselskapene og for regjeringen når fortsatt leting og fortsatt utbygging på norsk sokkel skal forsvares, men nå er det altså ifølge IEA ikke noe vits i å lete mer. Den nye rapporten handler om hva som skal til hvis verden skal klare det andre målet i Parisavtalen, nemlig det mer ambisiøse om å stanse økningen i temperaturen på 1,5 grader. Konklusjonen er at det i så fall ikke trengs mer leting etter ny olje. Det er funnet nok. Det må investeres mer i eksisterende prosjekter. 

Les mer i Aftenpostens
19. mai-utgave, 2021

E24 skrev samme dag;   – Vi kommer ikke til å sette sluttdato.  – Skal man ta målet om netto nullutslipp på alvor, er det snart nok olje og gass. Dette vil ha konsekvenser også for Norge, men vi kommer ikke til å sette noen sluttdato 1. januar neste år. Men vi bør nok få enda mer fart på oss for å finne det inntektsgrunnlaget vi skal ha når oljeetterspørselen etter hvert faller, sa Stortingsrepresentant Espen Barth Eide (Ap) til E24
Vil ikke ha ensidige norske kutt
Fortsatt fra E24/18. mai; Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier at rapporten helt tydelig viser at oppgaven med å kutte verdens utslipp er «formidabel». Samtidig vil det være forskjeller mellom tiltak i ulike land innenfor et globalt mål.
– Hvis dette veikartet blir en realitet, vil det selvfølgelig også påvirke norsk olje- og gassproduksjon. Og det kan på sikt påvirke selskapenes interesse for å lete etter nye funn, fortsetter hun.

Samtidig mener hun at «det uansett ikke gjør en forskjell i et globalt perspektiv» hvis Norge kutter oljeutbyggingene sine nå. – Derimot vil vi tape viktig teknologi og kompetanse vi trenger for å klare omstillingen rapporten peker på, enten det er snakk om havvind, karbonfangst- og lagring, eller behovet for nye mineraler til å bygge batterier og fornybar energi, sa Bru til E24.

Den 20. mai 2021 intervjuet E24 Anniken Hauglie, direktør for Norsk olje og gass.    – Norge skal ikke være det første landet som slutter å lete, sa hun i intervjuet.
Les hele intervjuet her;

IEA er som kjent en internasjonal organisasjon som i utgangspunktet ble etablert av OECD-landene og er en autonom organisasjon innen OECD.  Oppgaven til IEA var å sørge for sikker levering av energi, og opprinnelig var dette fossilt. Nå er dette utvidet til også å gjelde fornybart og organisasjonen ser ut til å ha tatt en lederrolle om hvordan vi best skal styre mot et 0-utslippsamfunn. Reaksjonene på innspillet til IEA har vært forskjellige verden over og vi har sett på tre interessante artikler i energiogklima.no.

IEA snakker for døve ører i Asia

– Samme dag som Det internasjonale energibyrået (IEA) la frem sitt detaljerte veikart for netto nullutslipp av CO2 i 2050, kom det et annet budskap fra Australia: Regjeringen vil investere nær 4 milliarder kroner i et nytt gasskraftverk. Den australske satsingen på fossil energi er symptomatisk for Asia – også i Japan og Filippinene er skepsisen mot IEA tydelig, skriver Reuters. Den japanske regjeringen har ingen planer om umiddelbar stans i investeringene i olje, gass og kull, selv om IEA-sjefen sier slik pengebruk kan vise seg å bli «søppelinvesteringer».  Dette skriver Olav A. Øvrebø i energiogklima.no, les hele artikkelen her: 

– Netto null i 2050 betyr vold-somme og omfattende endringer

PODKAST: – Hvert år frem mot 2050 må det bygges ut 4-5 ganger så mye ny fornybar energi som i rekordåret 2020, sier ansvarlig redaktør i Energi og Klima, Anders Bjartnes.
I denne podkasten forteller han hvilke voldsomme og omfattende endringer som kreves for å nå netto null utslipp i energisektoren innen 2050 og hvilken betydning vi bør forvente at rapporten får for fremtidig energi- og klimapolitikk i Norge og internasjonalt.

IEA forventar batteri-boom mot 2030

– Det neste tiåret blir batteri den viktigaste teknologien for å få ned transportsektorens utslepp, ifølgje IEA. Skal vi lukkast, må verdas batteriproduksjonskapasitet aukast kraftig.  Skal vi kome i rute med å kutte transportutsleppa i tråd med Paris-avtalen, må marknadsdelen til elektriske bilar auke frå dagens 5 prosent til 60 prosent innan 2030. Den planlagde batteriproduksjonskapasiteten dei neste ti åra er berre nok til å dekke halvparten av elbilbehovet.

Dette skriver Lars-Henrik Paarup Michelsen i energiogklima.no, 22. mai 2021.