Om e-base.no

e-base.no er en upolitisk og uavhengig webside som fokuserer på klima og miljø.  Redaktør er Anders Aaserud,  tidligere redaktør i lokalavisa Sande Avis, med interesse for miljø og klima de siste ti-årene. – Vi prøver å vise hva som skjer her og nå og hva som har skjedd tidligere av positive tiltak for en bærekraftig utvikling. Vi spør også om tiltakene er nok og om det i det hele tatt er mulig å redde verden fra en dyptgående klimakrise.

Kilder

Troverdige kilder er avgjørende i diskusjonen om klimaet og hva som er rett medisin. Temaet i seg selv er så enormt at det er vanskelig å orientere seg. Det menes så mye og det er så mye følelser at her må man ha tungen rett i munnen. Vi har derfor valgt å skrive hvem som er kilden på hvert innlegg.
Innledningsvis sa vi at det er FN´s klimapanel sine nettsider vi først og fremst støtter oss på i jakten på sannheten, men det er også en hel del andre og vi omtaler disse på denne siden.

Utgangspunktet er FN´s Bærekraftsmål formulert i Paris 2015. Her ligger premissene 193 medlemsland har skrevet under på å overholde. Alle internasjonale tiltak eller gjøremål er avhengig av et politisk flertall, så det sier seg selv at dette er komplisert. FN´s bærekraftsmål består av 17 punkter og er veldig ambisiøse når man tar i betraktning at det dreier seg om så mange land som skal samarbeide og komme med en felles erklæring.

Vi har prøvd å holde oss til de vi tror er nogenlunde nøytrale og som holder seg til fakta. Aftenposten har spandert mange spaltemetere på miljø og klima og er kanskje den dagsavisen med størst kapasitet, men andre følger også opp på klimasektoren. Vi har også hentet mye informasjon fra ukesmagasinet TU, Teknisk Ukeblad, nettmagasinet  energiogklima.no, Wikipedia, Store norske leksikon, Forskning.no, Cicero, Zero, Fn, eller FN-sambandet som det heter på norsk, Regjeringens nettsider, forskjellige naturvernorganisasjoner, bl.a. Bellonas  – for å nevne noen.

FN´s nettsider
På forside har vi laget en link til FN´s nettside om bærekraftsmål. Herfra kan man gå til hvert enkelt av de 17 delmålene og lese seg opp på temasidene, f.eks. under pgt. 1, om fattigdom,  kan vi lese at det i dag er 767 millioner som lever i absolutt fattigdom, mens det i 1999 var hele 1,7 milliarder som lå under fattigdoms-grensen.
FN´s nettsider omhandler rimeligvis enormt mange temaer og å tilegne seg denne kunnskapen er viktig for forståelse hva som må gjøres og hva som kan gjøres.  Det er smart å bruke litt tid på disse sidene.

Nettsider generelt
Det er lett å ty til oppslagsverk som snl.no, Store norske leksikon og Wikipedia, når en er ute etter raskt å oppdatere seg på forskjellige fronter, her står så og si alt en trenger av faktabassert innhold. Er man ute etter mer dypgående analyser er det kanskje energiogklima.no, forskning.no, zero.no, cicero.no, tu.no man havner på. Av naturvernorganisasjonene er kanskje Bellona de som har den mest positive vinklingen, her er det ikke bare pekefingre, men også relevante løsninger.

Dagsaviser og magasiner
Mediehusene rundt omkring er blitt flinke til å skrive om miljøet og Aftenposten er etter vår mening den dagsavisen som viser størst miljøengasjement. De spenner over et bredt spekter innen miljø- og klimasaken og har dedikerte journalister.  I tillegg har de et stor utvalg av magasiner.  Her anbefales å lese januarnummeret 2019;   «Vil jorden tåle å brødfø 10 milliarder mennesker»/KJEMI vs. ØKOLOGI.
Aftenposten arrangerer også årlig en miljøkonferanse med stor deltagelse.
TU, tekniske ukeblad, er magasinet man finner det meste, også om klima og miljø.

Ferske klimanyheter fra norske medier:

Nrk
Vg
Dagbladet
Aftenposten
Forskning.no