elektronisk base/klima og miljø

e-base.no er en politisk uavhengig webside som fokuserer på klima og miljø.  Utgangspunktet i denne nettsiden er FN´s Bærekraftsmål formulert i Paris 2015. Her ligger premissene 193 medlemsland har skrevet under på å overholde. Alle internasjonale tiltak eller gjøremål er avhengig av et politisk flertall, så det sier seg selv at dette er komplisert. FN´s bærekraftsmål består av 17 punkter og er veldig ambisiøse når man tar i betraktning at det dreier seg om så mange land som skal samarbeide og komme med en felles erklæring

Kilder

Troverdige kilder er avgjørende i diskusjonen om klimaet. Temaet i seg selv er så enormt at det er vanskelig å orientere seg. Det menes så mye og det er så mye følelser at her må man ha tungen rett i munnen. Vi har derfor valgt å skrive hvem som er kilden på stort sett hvert innlegg.

Innledningsvis sa vi at det er FN´s klimapanel sine nettsider vi først og fremst støtter oss på i jakten på sannheten, men det er også en hel del andre som bidrar i klimadebatten og vi omtaler disse på siden Klimarapporter, som ligger under en av hovedsidene;  Klima.

Vi har prøvd å holde oss til de vi tror er nogenlunde nøytrale og som holder seg til fakta. Aftenposten har spandert mange spaltemetere på miljø og klima og er kanskje den dagsavisen med størst kapasitet, men også andre følger opp på klimasektoren. Vi har også hentet mye informasjon fra ukesmagasinet NRK, TU, Teknisk Ukeblad, nettmagasinet  energiogklima.no, Wikipedia, Store norske leksikon, Forskning.no, Cicero, Zero, Fn, eller FN-sambandet som det heter på norsk, Regjeringens nettsider, forskjellige naturvernorganisasjoner, bl.a. Bellonas  – for å nevne noen.