Hvordan lese nettstedet?

Dette nettstedet er en deskriptiv studie, som prøver å beskrive hvordan ting er, i motsetning til normativ studie som beskriver hvordan ting bør være.

Nettsiden e-base.no/klima og miljø søker etter forklaringer på klima- og miljøspørsmål, på ord og uttrykk, og tall, ikke minst. Hvor mye forurenser vi globalt, hvor mye trenger kloden av energi i løpet av et år?  Vi går inn i forskjellige klimarapporter og prøver å finne ut hvordan forskere verden over ser for seg problemstillingene og hvordan de skal løses.  Vi følger også den teknologiske utviklingen på fornybar energi. 

Nettet er en vidunderlig verden, her kan man finne stort sett alt man ønsker å vite noe om.  Imidlertid er det “bugs” her og der og en kan oppleve at en webside ikke åpner seg. Som regel er det da bare å klikke på “refresh”, så er man inne.

Menyen øverst på siden;  Her står hovedsidene på rekke og rad; Forside, Fossilt, Grønt skifte osv. Klikker man f.eks på Fossilt kommer man til oversikten over Fossilt brensel. På denne hovedsiden ligger en liten beskrivelse over de forskjellige fossile energiene som kull, petroleum og gass.  «Muser» man over hovedmenyen, f.eks fremdeles på Fossilt,  kommer undersidene opp;  Kull, Petroleum, Energiforbruket, Karbonbudsjettet, osv. 

 

Kronologisk oppbygging
Vi har prøvd å bygge siden så kronologisk som mulig, først en runde med faktiske problemstillinger,  hva forårsaker utslippene?  Så setter vi søkelys på forskermiljøer og grupperinger som gjennom internasjonale sammenkomster blir enige om hva som er reelle problemer, så peker vi på forskningsmiljøer og næringsmiljøer som er løsningsorienterte.  Her er det et samspill mellom forskere, politikere og næringslivet.  Ingen land kan løse disse massive problemene alene, det trengs et utstrakt sammarbeid.

Referanser
I stedet for å sette et tall bak en referanse har vi i denne nettsiden lenket artikkelen til kilden. Da blir det lettere å sjekke enn å måtte bla tilbake til referanse siden og lete seg fram til det aktuelle emnet. I denne nettsiden er det mange linker til aktuelle nettsider i inn- og utland.  For å vite hva som foregår må man inn på fagfeltene og lese nettaviser som vet hva de snakker om, ikke bare nyhetsoppslag.  Dagsaviser skal bringe nyheter og går ikke i dybden som et mer fagorientert nettsted, som f.eks Teknsik Ukeblad, energiogklima.no og lignende.

Nettleseren Chrome har automatisk oversetter.  Vi har mange sider med linker til nettsteder i utlandet.  For deg som helst leser fagtidsskrifter på norsk er det smart å bruke Chrome som browser, de har en automatisk oversetter som gjør at du kan gå inn på hvilken som helst nettavis, engelsk, fransk, italiensk osv. videre og klikke øverst til høyre i menyfeltet og velge; norsk. Det er jo særlig aktuelt når det gjelder fagområder som miljø.