IEA counts fossil fuels threefold versus wind and solar. Av Erik Sauar

Vind- og solenergi har i flere tiår opplevd eksponentiell vekst og sysselsetter millioner av mennesker, men ifølge International Energy Agency (IEA) utgjør de fortsatt bare omtrent 2% av verdens energiforsyning. Hvordan kan dette være?
Svaret er godt skjult i en feil gjort i en 12 år gammel statistisk manual av IEA og OECD. Når vind og sol fortsetter sin vekst, må dette snart endres. Etter korreksjon vil det bli tydelig at vind- og solenergi allerede bidrar omtrent tre ganger mer til verdens energiforsyning enn normalt rapportert, og at skiftet til fornybare energikilder kommer mye raskere enn mange beslutningstakere er klar over.

Teksten over er en oversettelse av begynnelsen av artikkelen som ligger på energiogklima.no/ Klikk på knappen og les hele artikkelen.