Utregningen

Hvis man prøvde seg på det omvendte av substitusjonsmetoden; å regne fornybart som det er og trekke fra den fossile ineffektiveten;  Hos ourworldindata.org leser vi at det global behovet for primær-energi er på 173.340. TWh. i 2019, (som er de seneste tallene). Av dette er 136.761TWh. fossilt, med kull, olje og gass. Resten, 36.579 TWh,  er fornybart og kjernekraft.  Les detaljer om dette her.

Vi vet at fornybar energi måles etter hva det leveres, nærmest 100%. Fossil energi derimot er det kun ca 40% effekt når energien konverteres.  Da må vi altså trekke fra 60% av den fossile primær-energien for å få det vi kan kalle det sekundærenergi. 
Tar vi vekk 60 % av 136.761 blir det 82.056 = 54.705 TWh.  Vi trenger altså “kun” 54.705 TWh med fornybar energi for å erstatte det fossile som er svimlende 136.761 TWh.