Oljefakta

Her forsøker vi å hente opplysninger om produksjon av olje, hvilke land det er som deltar, hvor mye de forskjellige land pumper opp og hvem forbruker mest olje. Det er faktisk 93 som kan kalle seg oljeprodusenter, iflg. Wikipedia. Det er i første rekke nettsiden til Our World in Data vi støtter oss på, og har her valgt noen  få grafer, men det  finnes enormt mye opplysninger. Ta en kikke på nettsiden deres.

Hvilke land produserer mest olje? Hvordan har dette endret seg over tid?

I det interaktive diagrammet her ser vi oljeproduksjon etter land. Dette har blitt omgjort til primærenergiekvivalenter (dvs. terawattimer energi) for sammenlignbarhet mellom våre andre data om energi.

Merk at denne oljen tiltak produksjon , ikke forbruk. Mange land bruker energi fra olje i energiforsyningen. Men ikke alle land har oljereserver for å produsere dette selv. Dette måler derfor oljeproduksjonen før handel mellom land.

Tekst og graf;  Our World in Data

Grafene fra OWID er som regel interaktive, så ved å “muse” over grafen dukker det opp ytteligere flere opplysninger.

Se også nede på nettsiden, på “Liste over ljeproduserende land” der er det en link til wikipedias oversikt over oljeproduserende land. 

Liste over alle oljeproduserende land

I den Engelske utgaven av Wikipedias ligger en oversikt som kan ta pusten fra noen og enhver; en liste over alle oljeproduserende land, hele 97 i tallet, og hvor mye som pumpes opp pr. dag; 76 124 800 fat, (1 fat; 159 ltr). Altså over 76 millioner fat hver dag, det er 12 103 843 200, over 12 milliarder liter olje. Dette er nesten ikke til å tro, og krever mer undersøkelse.

Listen er samlet fra US Energy Information Administration-databasen for kalenderåret 2020, og viser alle land på et sammenlignbart beste estimatbasis. Klikk på knappen under og se hele listen av oljeproduserende land. Ref. en.wikipedia.org

Som listen viser ligger USA på topp med 11 307 560 fat pr dag. Som en god nummer to kommer Russalnd med nærmere 10 millioner fat pr dag. Saudi Arabia med drøyt 9 millioner, Canada med 4,2 millioner, Irak med 4,1.  Norge ligger på en 13 plass med 1,7. Danmark er også med på listen med beskjedne 71 339.
Olje måles i fat og det heter på engelsk; barrel og er på 42 US gallon, på norsk 159 liter.  snl.no sier  Standard Oil valgte å fastsette sin barrel-enhet til 42 gallon per barrel, og malte oljefatene blå (blue). De kalte derfor enheten blue barrel, herav forkortelsen bbl, som etter hvert ble akseptert som en universell standard.

Liste over petroleumsreserver

Om listen over hvor mye olje som blir pumpet opp hver dag var drøy, er listen over hva som er av petroleums resever globalt drøyere. Det er tall som ikke helt er til å forstå. Bare Saudi Arabia alene har 262 ooo ooo fat i reserve.  Det er på no.wikipedia.org listen ligger. Klikke på knappen og les.  Her finnes også en liste over gassreservene.  Dette er imidlertid en liste datert 2015

Verdens oljereserver

Vi har sett på hvor mye fossilt brensel forskjellige land produserte eller konsumerte. Men hvor i verden forblir våre eksisterende reserver av fossile brensler?Hvilke land har potensial til å hente ut og selge dem?I det interaktive diagrammet ser vi påviste oljereserver over hele verden.

“Beviste reserver” representerer fossile forekomster som vi vet med rimelig sikkerhet vil kunne bli gjenvunnet i fremtiden under eksisterende økonomiske og teknologiske driftsforhold. Med andre ord, vi vet at den er der, og det ville være teknisk og økonomisk gjennomførbart å trekke den ut.

Reserver representerer imidlertid bare en brøkdel av ressursene ; vi fortsetter å oppdage nye mengder olje, og med tiden blir mer teknologisk mulig å utvinne. Dette betyr at reservemengden vår endres hele tiden – ikke bare basert på hvor mye vi forbruker, men av hvor mye nye ressurser som er “låst opp”.  Tekst og graf;  Our World in Data.

Vær ops på at grafen bruker “billion” barrels som er vanlig i engelsktalende land, mens vi i Europa bruker milliard, det betyr det samme.  Som en fellesbenevelse brukes nå Giga, forkortet til G.