Hvordan lese nettstedet?

Dette nettstedet er en deskriptiv side, som prøver å beskrive hvordan ting er, i motsetning til normativ side som beskriver hvordan ting bør være.

Nettsiden e-base.no/klima og miljø søker etter forklaringer på klima- og miljøspørsmål, på ord og uttrykk, og tall, ikke minst. Hvor mye forurenser vi globalt, hvor mye trenger kloden av energi i løpet av et år?  Vi går inn i forskjellige klimarapporter og prøver å finne ut hvordan forskere verden over ser for seg problemstillingene og hvordan de skal løses.  Vi følger også den teknologiske utviklingen på fornybar energi. 

Nettet er en vidunderlig verden, her kan man finne stort sett alt man ønsker å vite noe om.  Imidlertid er det «bugs» her og der og en kan oppleve at en webside ikke åpner seg.  Som regel er det da bare å klikke på «refresh», så er man inne.

 

Menyen;  Her står hovedsidene på rekke og rad; Forside, Fossilt, Grønt skifte osv. Klikker man f.eks på Fossilt kommer man til oversikten over Fossilt brensel. På denne hovedsiden ligger en liten beskrivelse over de forskjellige fossile energiene som kull, petrolium og gass.  «Muser» man over hovedmenyen, f.eks fremdeles på Fossilt,  kommer undersidene opp;  Null utslipp i 2050, Energiforbruket,  Karbonbudsjettet, m.m.

Vi har prøvd å bygge siden så kronologisk som mulig, først en runde med faktiske problemstillinger, så setter vi søkelys på forskermiljøer og grupperinger som gjennom internasjonale sammenkomster blir enige om hva som er reele problemer, og så peker vi på miljøer som er løsningsorienterte.  Her er det et samspill mellom forskere, politikere og næringslivet.  Ingen land kan løse disse massive problemene alene, det trengs et utstrakt sammarbeid.